Lesy ČR hned první den podepsaly 7 smluv na práce v lesích pro rok 2011, ve všech případech se jednalo o firmy z prvních míst s nejvyšší cenovou nabídkou

Jednoroční tendr Lesů ČR na práce v lesích v roce 2011, vyhlášený v září letošního roku, jde do finále. Dnešek je prvním dnem, kdy mohou Lesy ČR začít podepisovat smlouvy s vítězi tendrů pro jednotlivé části veřejné zakázky na provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na rok 2011.

Z celkového počtu 108 smluvních územních jednotek (SÚJ) byly již první den, kdy bylo možné smluvní vztah uzavřít, podepsány smlouvy na sedmi SÚJ se čtyřmi lesnickými firmami. Ve všech sedmi případech se jedná o skutečné vítěze veřejných zakázek, tedy firmy, které podaly nejvyšší cenovou nabídku a umístily se na prvním místě. Další vítězové vyjádřili připravenost k podpisu smluv hned začátkem příštího týdne.

Na většině SÚJ bude možné s vítězi tendrů smlouvy podepsat do konce letošního roku.

Dosavadní vývoj tendrů je tak zcela v souladu s původním předpokladem LČR o průběhu zakázky.

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka není dosud uzavřena, nelze, s ohledem na její další průběh, poskytovat další podrobnější informace.

V Hradci Králové, 17. prosince 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.