Lesy ČR hodnotí konkrétní nabídky na střednědobé lesnické zakázky 2008 -2010

Ve dnech 26.9., 27.9., 1.-3.10.2007 proběhlo na ředitelství Lesů České republiky, s. p. otevírání obálek v rámci otevřených zadávacích řízeních pro tzv. Střednědobé lesnické zakázky 2008-2010.

Na internetových stránkách Lesů České republiky, s. p. (https://lesycr.cz) je zveřejněn seznam, jehož obsahem je přehled uchazečů na jednotlivých SÚJ, jejichž obálky s nabídkami byly otevřeny. seznam zde

Nabídky uchazečů, které nebyly komisí pro otevírání obálek z konkrétního zadávacího řízení vyřazeny, jsou předmětem posouzení komisí pro hodnocení nabídek, které svoji činnost zahájily dne 4.10.2007. Tyto komise budou jednotlivé nabídky posuzovat mimo jiné i z hlediska posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu §77 zákona č. 137/2006 Sb.

V Hradci Králové 8.října 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.