Lesy ČR hodnotí nabídky podané do lesnických tendrů 2016-2020

Státní podnik Lesy České republiky začal hodnotit 425 nabídek podaných 39 lesnickými společnostmi v rámci lesnických tendrů. Soutěží se o 57 smluvních zakázek a tři miliardy korun bez DPH. Budoucí smluvní partneři by měli začít plnit smluvní podmínky od 1. ledna 2016.

Nabídky 10. září veřejně otevřely a přečetly čtyři komise. „Na podnikovém webu jsme zveřejnili informace o nabídkách. V těchto dnech je ale hodnotící proces na začátku a nelze mluvit o finálních výsledcích,“ upozornil generální ředitel podniku Daniel Szórád. Nejlepší nabídku z pohledu finančního salda podalo 21 uchazečů. Rozdíly v nabídkách mezi průběžnými vítězi a druhými v pořadí jsou výrazně nižší, než tomu bývalo v minulých letech.

Nejvýhodnější nabídku z pohledu salda podal pro nejvíce soutěžních jednotek, celkem dvanáct, Uniles. „Tato společnost obhajovala osm jednotek na 99,6 tisících hektarech. Pokud by získala v aktuálních tendrech dvanáct dílčích zakázek, jedná se o 75,8 tisíc hektarů. Fakticky by tedy společnost Uniles dospěla k meziroční ztrátě pozic na aktuálně soutěžených lesnických zakázkách o 24,5 procent. Cokoli nyní hodnotit je ale předběžné,“ dodal generální ředitel Szórád.

S hodnocením nabídek se tedy začalo. „Už dnes ale mohu deklarovat, že budeme v zájmu transparentnosti uzavírat smlouvy výhradně s uchazeči na prvních místech. Předpokládám, že výsledky veřejně oznámíme v listopadu tohoto roku,“ dodal generální ředitel Szórád.

Čím se tedy aktuální lesnické tendry liší od předchozích? Výrazně se zvýšil počet zakázek rozdělením původních územních jednotek, a to na 57. „Vytvořilo se tak konkurenční prostředí, v němž ale najdou uplatnění i malé firmy. O zakázky se navíc ucházely, a podle předběžných výsledků by mohly v několika případech i uspět, dosud neznámé společnosti,“ ocenil Daniel Szórád. Průběžné výsledky zatím ukazují na poměrně výrazný propad v nabídkových cenách za dříví na pni, a to přibližně ve výši 175 korun za metr krychlový – ve srovnání s nabídkovou úrovní loňského tendru.

SHRNUTÍ
  • 39 společností podalo celkem 425 nabídek
  • Na jednu smluvní územní jednotku bylo průměrně podáno 7,5 nabídek
  • nejlepší nabídku z pohledu finančního salda podalo 21 uchazečů
Přehledy podaných nabídek
  • Přehled podaných nabídek na plnění veřejné zakázky Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2016+ naleznete zde.
  • Přehled podaných nabídek na plnění veřejné zakázky Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2016+ naleznete zde.
  • Přehled podaných nabídek na plnění veřejné zakázky Provádění pěstebních činností – rok 2016+ naleznete zde.

V Hradci Králové 16. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.