Lesy ČR i nadále odmítají kritiku současných tenderů

Státní podnik Lesy ČR (dále Lesy ČR) ukončil v minulém týdnu otevírání obálek účastníků výběrového řízení na provádění pěstebních a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví na rok 2007. Lesy ČR učinily všechny možné kroky, dokonce i nad rámec zákona, aby deklarovaly maximální transparentnost a otevřenost a zároveň zajistily rovný přístup ke všem účastníkům tenderů.

Současný tender napadají převážně podnikatelé, kteří většinu zakázek získali v letech 2004 a 2005. Ty byly ale vyhlášeny mimo rámec zákona (viz letošní rozhodnutí UOHS). „Je jasné, že za situace, kdy vedení Lesů ČR donutilo firmy chovat se naprosto konkurenčně, nachází tento fakt mnoho odpůrců,“ říká Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů ČR. Podle Koníčka současná výběrová řízení přinesou Lesům ČR podle odhadů až o 1,1 mld. Kč. více, oproti současnému stavu.

Lesy ČR striktně odmítají argument, že by se zakázkami dalo jakkoli manipulovat – o případném vítězi rozhodne jen a pouze nabízená cena. (Cena má v současných tenderech 80% váhu, logicky tak bude rozhodujícím kriteriem pro stanovení vítěze). Lesy ČR nemají žádný vliv na to, zda někdo vyhraje více územních jednotek. Rozhodující je cena a tento fakt se řídí tržním prostředím firem. Pro Lesy ČR je důležitý výnos – tedy zisk pro podnik a potažmo stát a rovné podmínky pro všechny.

Lesy ČR nadále vyzývají všechny zájemce, kteří mají zájem seznámit se s průběhem současných tenderů, aby nás neváhali kontaktovat. Jsme otevřeni všem případným otázkám a ochotně je zodpovíme. Během tohoto týdne ať už písemně, nebo prostřednictvím setkání s novináři zveřejníme také údaje z otevírání obálek, tzn. přehled všech podaných a čtených nabídek včetně všech složek finanční nabídky. O všem Vás budeme včas informovat.

Ještě dodám, že celkem se do tenderů v řádném termínu přihlásilo 113 subjektů. Celkem bylo podáno 934 nabídek na jednotlivé dílčí zakázky. Veřejně přístupného procesu otevírání obálek se hlavně účastnili zástupci podnikatelů, kteří se v tenderech ucházejí o zakázky. Kromě nich nad průběhem tenderů stále dozorují například i zástupci největších podnikatelských sdružení u nás – tedy i SPLH a ČAPLH, dále zástupce dozorčí rady Lesů ČR a zástupce odborového svazu DLV.

V Hradci Králové 20. listopadu 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217