Lesy ČR jednaly s hejtmany

Vedení Lesů ČR seznámilo hejtmany se současnou situací po kalamitě v lesích a s vizemi a cíli nového managementu. V minulém týdnu se uskutečnilo setkání nového vedení Lesů ČR s hejtmany. Na tomto jednání získali hejtmani zejména informace o současném stavu po kalamitě v lesích. Nové vedení Lesů pak přítomné seznámilo se svými plány a cíli. Ty mimo jiné kladou maximální důraz na nalezení, co nejrychlejšího způsobu, který by měl jednotlivým krajům zajistit daleko větší informovanost o tom, co se v Lesích ČR děje.

Připravovaná organizační změna v Lesích ČR, v rámci které dojde k převedení některých pravomocí na krajské inspektoráty umožní i daleko větši koordinaci a výměnu informací s jednotlivými kraji,“ říká Ing. Jiří Holický, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR. Během jednání byli dále hejtmani seznámeni s obchodními modely, které velmi úspěšně fungují v Evropě (např.: Rakousko, Německo, či severské země apod.). Dále byla s hejtmany projednána možnost výraznější podpory regionálních projektů v oblasti rekreační funkce lesa. Lesy ČR nastínily plán větší podpory regionů v oblasti vzdělávání, osvěty, rekonstrukce památek, či dalších jiných společenských témat.

V Hradci Králové 12. března 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil:724 525 132