Lesy ČR jednaly s Odborovým svazem o tendrech na rok 2011

Vedení Lesů ČR jednalo s představiteli Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR. Generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora toto jednání svolal, aby informoval Odborový svaz o připravovaných tendrech pro rok 2011 a o přijatých úsporných opatřeních.

Odborový svaz je pro nás důležitým partnerem, protože sdružuje odborové organizace zaměstnanců firem v lesnicko-dřevařském sektoru. Jednání jsem svolal proto, abychom pravdivě informovali Odborový svaz o zajištění prací v lesích v příštím roce a vyvrátili tak neopodstatněné obavy malých a středních firem o přístupu k zakázkám, a abychom poskytli informace o přijatých úsporných opatřeních, které se projeví i v oblasti zaměstnanosti. Chtěl jsem ubezpečit Odborový svaz o tom, že nedojde k přerušení prací v lese, a že přijatá úsporná opatření nebudou mít vliv na řádnou péči o les. Protože informace poskytované některými médii nejsou vždy objektivní a přispívají k nejistotě v lesnicko-dřevařském sektoru, měl jsem zájem uvést věci na pravou míru a dát prostor k diskusi,“ uvádí k důvodu jednání Svatopluk Sýkora.

Diskutovalo se o zejména o principech tendrů, o zajištění prací v lese, o zásobování trhu dřívím a o přístupu malých a středních firem k zakázkám. Generální ředitel představitele Odborového svazu ubezpečil, že tendry se striktně řídí zákonem, a že způsob tendrů umožní i malým a středním firmám účast ve výběrovém řízení, protože územní jednotky s menšími výměrami dávají dostatečný prostor pro malé a střední firmy.

Obě strany projednaly svá stanoviska k tendrům i k úsporným opatřením a považovaly jednání za přínosné.

Považuji naše jednání za velmi pozitivní a v budoucnu by nemělo zůstat jen u tohoto prvního setkání. Protože máme celou řadu společných témat, jsem rád, že předseda Odborového svazu přijal můj návrh na pravidelná setkání, kde se budeme nejen vzájemně informovat, ale i hledat společné názory a cesty, a tím přispějeme ke stabilizaci v lesnicko-dřevařském sektoru,“ dodává generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

V Hradci Králové, 15.září 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.