Lesy ČR již uzavřely smlouvy se všemi dodavateli prací v 31 lokalitách

Lesnické činnosti v 31 lokalitách státního podniku Lesy České republiky (LČR), kde v předchozích měsících z nejrůznějších důvodů přestali působit původní smluvní dodavatelé, mohou pokračovat. Podnik totiž po úspěšném dokončení jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBU) uzavřel pro všechny tyto územní jednotky (SÚJ), které tvoří zhruba 12procentní podíl z celkového počtu obhospodařovaných lokalit, smlouvy s novými dodavateli.

Práce už všude začaly, což byl náš cíl. Zajistit v co nejkratším, zákonem umožněném termínu pokračování standardních činností na jednotkách, kde jsme museli vypovědět smlouvy nebo kde odstoupil předchozí dodavatel prací,“ poznamenal generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora.

Podnik nejprve v únoru písemně oslovil možné smluvní dodavatele, doručené nabídky v obálkách byly otevřeny 3. března a následující den byly vyhodnoceny. Po uplynutí zákonných lhůt pak byly uzavřeny příslušné smlouvy.

Podle generálního ředitele byli takto vybráni partneři pro období do října letošního roku. Jednacím řízením bez uveřejnění mohou LČR v naléhavých případech zajistit pokračování prací až do ukončení otevřeného zadávacího řízení. Od listopadu by pak na zmíněných 31 územních jednotkách měli už působit smluvní partneři vybraní právě v otevřených zadávacích řízeních.

Dokončení procesu výběru nových partnerů v JŘBU znamená, že se LČR téměř beze zbytku vypořádaly se zadáváním prací v lese. A to přesto, že musely (z důvodu neplnění podmínek) rozvázat smluvní vztahy i s velkými dodavateli lesnických prací. Z celkem 258 SÚJ, z nichž pro 257 byly v roce 2007 vypsány střednědobé tendry na lesnické práce na období 2008 až 2010, jsou nyní účinné smluvní vztahy v drtivé většině lokalit.

LČR obhospodařují více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku a pečují o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 milionů m3 dřeva.

Hradec Králové, 6. 4. 2009

ZPRACOVALA:

Eva Kijonková, mediální zastoupení LČR,
tel. +420 721 857 097, eva.kijonkova@ek-media.com