Lesy ČR jsou aktivními členy Evropské asociace státních lesů

Zasedání valné hromady Evropské asociace státních lesů (EUSTAFOR) se 4. a 5. března zúčastnil v Bruselu generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. S partnery z 20 evropských zemí hovořil o evropské lesnické strategii do roku 2020 i dalších tématech.

Účastníci zvolili nového prezidenta asociace Per-Olofa Wedina ze Švédska, který vystřídal rakouského kolegu Georga Erlachera. „Asociace představuje klíčovou platformu zástupců státních lesů na území Evropské unie pro vyjednávání s evropskými institucemi. Usiluje o řešení všech témat spojených s trvale udržitelným lesním hospodářstvím. Výsledkem tohoto multifunkčního lesnického hospodaření je produkce obnovitelné suroviny, ale i ochrana přírody, zvyšování druhové rozmanitosti lesů, podpora rekreační funkce lesa a rostoucí podpory zaměstnanosti,“ uvedl nový prezident.

Na valné hromadě se diskutovalo o nové evropské lesnické strategii z pohledu Evropského parlamentu. Dále se hovořilo o změnách klimatu i postupné přeměně druhové skladby evropských lesů ve vztahu k dřevozpracujícímu průmyslu, o obnovitelné energetice s výhledem do roku 2030, práci s médii i nevládními organizacemi a také o certifikačních systémech lesů. V této souvislosti vyzval ředitel Szórád své kolegy ke společné diskusi se zástupci evropských institucí o významných lesnických tématech zejména v oblasti trvalé udržitelnosti hospodaření. „V budoucnu se musíme věnovat aktivněji otázkám funkce lesa v krajině. Asociaci EUSTAFOR považuji za správného partnera pro evropské instituce, ale i ostatní lesnicko-dřevařské skupiny, které působí v Bruselu,“ řekl. Jde například o Konfederaci evropských soukromých vlastníků lesů, Asociaci papírenského průmyslu, Asociaci dřevařského průmyslu a další.

Znovu se zástupci EUSTAFORU setkají v červnu ve Finsku, kde se seznámí s praktickým způsobem hospodaření v tamějších státních lesích.

Ke stažení:

Na snímku: vlevo Daniel Szórád – generální ředitel LČR, vpravo Per-Olof Wedin – prezident EUSTAFORU

V Hradci Králové, 6. března 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • EUSTAFOR byl založen v roce 2006. V současnosti má 29 členů – podniků, které v jedenadvaceti evropských zemích obhospodařují 30 milionů hektarů státních lesů s roční těžbou 123 milionů m3. Tyto podniky zaměstnávají 100 tisíc lidí.
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje také o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.