Lesy ČR jsou nově majitelem certifikátů ISO 9001:2000

Státní podnik Lesy České republiky ukončil 5. října tohoto roku proces implementace integrovaného manažerského systému. Podnik Lesy ČR totiž úspěšně absolvoval certifikační audit firmou Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. V nejbližších dnech proto obdrží příslušné certifikáty systému managementu jakosti (QMS) podle referenčního standardu ISO 9001:2000 a spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle standardu CFCS 1004:2005.

Podnik Lesy ČR tímto aktem deklaruje, že v rámci QMS prokázal svoji schopnost trvale poskytovat produkty, které splňují požadavky zákazníka a další příslušné požadavky předpisů. Lesy ČR mají v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivní aplikací tohoto systému, včetně dalších procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky předpisů.

Zároveň podnik Lesy ČR deklaruje, že splnil požadavky na C-o-C stanovené normou tak, aby jeho příslušná prohlášení, případně značky, vztahující se k původu suroviny použité v prodávaných (předávaných) produktech byly uznány jako důvěryhodné a spolehlivé.

Lesy České republiky budou neprodleně pokračovat v rozšiřování integrovaného manažerského systému implementací systému environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001:2004 a systému managementu BOZP (SMS) podle specifikace OHSAS 18001:1999.

Státní podnik Lesy ČR se tímto zařadil mezi další firmy, které těmito certifikáty disponují. Věříme, že oba certifikáty vzbudí mezi našimi zákazníky větší míru důvěru a že i nadále budou s našimi službami spokojeni. Zisk certifikátu je dalším krokem ke zlepšení jména Lesů ČR v očích veřejnosti.

V Hradci Králové 10. října 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217