Lesy ČR jsou partnerem česko – slovenské Beskydské oblasti tmavé oblohy

Tma začíná být ohroženým a zároveň chráněným „druhem“. V pondělí 4. března byla na horské chatě Švarná Hanka na Gruni ve Starých Hamrech v okrese Frýdek Místek, v Moravskoslezském kraji, vyhlášena česko – slovenská Beskydská oblast tmavé oblohy (BOTO). Stalo se tak podpisem Memoranda vyhlašujícího tuto oblast zástupci zainteresovaných institucí a organizací, Lesů České republiky, České astronomické společnosti, Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, Správy CHKO Beskydy a Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Kysuce. Kromě ochrany nočního životního prostředí poskytne BOTO také informačně turistický program a počítá s pravidelnými veřejnými akcemi pod tmavou oblohou. Lesy ČR se již v roce 2009 staly partnery vůbec prvního podobného projektu v ČR, česko – polské Jizerské oblasti tmavé oblohy v Jizerských horách, která vznikla i jako první mezinárodní oblast tohoto druhu na celém světě. BOTO je druhým takovým územím u nás.

Světelné znečištění je důsledkem nehospodárného nakládání se světlem. Ruší přirozenou noční tmu a biorytmy všech živých organismů (včetně člověka), které tmu potřebují k efektivnímu spánku a životu. Ani tma Beskyd není absolutní, tu již v Evropě nenajdeme. Noční obloha Beskyd však přesto patří mezi oblasti, které jsou vůbec nejméně v ČR narušeny umělým osvětlením. Upozornit na to, že tma začíná být ohroženým druhem, a že pro ochranu našeho přirozeného nočního prostředí musíme něco udělat, to jsou jedny z hlavních úkolů všech takto vyhlašovaných oblastí.

Naše partnerství v tomto projektu považujeme za přínosné. V Beskydech dlouhodobě usilujeme o to, aby les a příroda celkově byly obhospodařovány trvale udržitelným způsobem. Počítáme s tím, že budeme celý projekt informačně podporovat. Věříme, že Beskydská oblast tmavé oblohy přiláká do beskydských lesů další nové návštěvníky,“ říká Michal Gaube, ekonomický ředitel Lesů ČR, pověřený řízením podniku.

Z oblasti tmavé oblohy v Beskydech je stále vidět Mléčná dráha a dokonce i polární záře, počet hvězd viditelných očima je zde kolem 2000, zatímco ve městech je to 200 a ve velkoměstech pouhých 20. Na noční obloze nad Beskydami je patrný například i další zvláštní jev, takzvané zodiakální neboli zvířetníkové světlo. To je nejvíc patrné v době jarní a podzimní rovnodennosti, tedy i v těchto dnech. Je to mlhavý pás podobný Mléčné dráze, který vystupuje z obzoru. Jedná se o Sluncem osvětlený meziplanetární prach.

Velikost oblasti je 308 km². Oblast leží na česko – slovenské hranici se středem kolem obcí Staré Hamry a Bílá, dále BOTO zahrnuje katastry obcí Čeladná, Morávka, Krásná, Horní Bečva, Ostravice, Makov, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Klokočov. Při vzniku oblasti tmavé oblohy spolu na problematice světelného znečištění spolupracují různé subjekty, od astronomů přes ochranáře přírody až po lesní správce. V samotných Beskydech je zachovalá příroda a vyhlášená chráněná krajinná oblast, připomínající si v těchto dnech 40 let od svého založení, do které je možné noční životní prostředí snadno začlenit.

V Hradci Králové 6. března 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření