Lesy ČR jsou partnerem Jizerské oblasti tmavé oblohy

Tma začíná být ohroženým a zároveň chráněným „druhem“. Ve středu 4. listopadu byla v horské chatě Pyramida na Jizerce vyhlášena Česko-polská Jizerská oblast tmavé oblohy. Vznikla jako první mezinárodní oblast tohoto druhu na světě. Kromě ochrany nočního životního prostředí poskytne také informačně turistický program a počítá s pravidelnými veřejnými akcemi pod tmavou oblohou.

Světelné znečištění je důsledkem nehospodárného nakládání se světlem. Ruší přirozenou noční tmu a biorytmy všech živých organismů (včetně člověka), které tmu potřebují k efektivnímu spánku a životu. Ani tma Jizerských hor není absolutní, tu již v Evropě nenajdeme. Je však stále lepší než na většině území ČR. Upozornit na to, že tma začíná být ohroženým druhem a že pro ochranu našeho přirozeného nočního prostředí musíme něco udělat, to jsou první úkoly vyhlášené oblasti.

„Partnerem tohoto projektu jsme se stali velmi rádi. V Jizerských horách dlouhodobě usilujeme o to, aby les a příroda celkově byly co nejpřirozenější.  Vedle péče o vzácné druhy živočichů i původní druhy stromů a rostlin zapadá zachování oblasti bez světelného znečištění zcela do našich snah. Mimo jiné počítáme také s tím, že budeme celý projekt informačně podporovat,“ říká Ludvík Řičař, krajský ředitel Lesů ČR v Liberci.

Velikost plánované oblasti je necelých 75 km2, nadmořská výška je nad 800 mnm. Oblast se rozkládá podél horního toku řeky Jizery na území dvou států. Na české straně sahá od Martinského údolí, Václavíkovy Studánky přes osadu Jizerka po horu Smrk, v Polsku pokračuje po Vysokém Jizerském hřebenu, obepíná Velkou Jizerskou louku a osadu Orle. Hranice byly zvoleny tak, aby vedly většinou po hřebenech.

Z oblasti tmavé oblohy je stále dobře vidět Mléčná dráha, počet hvězd viditelných očima je zde kolem 1 000, zatímco ve městech je to 200 a ve velkoměstech pouhých 20. Je zde zachovalá příroda a vyhlášená Chráněná krajinná oblast, do které je možné noční životní prostředí snadno začlenit.

Při vzniku oblasti tmavé oblohy spolu na problematice světelného znečištění poprvé spolupracují různé subjekty, od astronomů přes ochranáře přírody až po lesní správce. Vyhlášena byla slavnostním podpisem memoranda, které je přiloženo k této zprávě.

(3 obrazové přílohy)

V Liberci 4.11.2009

Ing. Michal Kačena, MBA,
Tiskový mluvčí LČR
tel.: +420 724 699 446
e-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Grafický symbol oblasti:

Noční mapa oblasti tmavé oblohy:

Slavnostní memorandum: