Lesy ČR jsou v Evropě lídrem ve výnosu z jednoho hektaru lesa

V efektivnosti hospodaření je státní podnik Lesy České republiky evropským lídrem. Data z roku 2015 to jednoznačně potvrzují. Zisk z jednoho hektaru lesa činil 184 EURO, v Německu 86 EURO a v Rakousku 53 EURO. Data uveřejnily státní podniky ve výročních zprávách.

Ukazuje se, že zvolený model hospodaření kombinovaný s aukcemi stojícího dříví je dlouhodobě výhodný, a to i v situacích, kdy cena dříví na trhu klesá, jako například letos,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Porovnáme-li Lesy ČR s okolními státy z hlediska ročního zisku před zdaněním, jsou s 220 miliony EURO opět na špici.

 

Evropským lídrem je podnik také v porovnání procenta odvodu zisku před zdaněním do státního rozpočtu. Odvádí více než sto procent. Následují ho Bavorské státní lesy. V Polsku, Slovensku či Rakousku odvádí státní lesnické podniky 40 až 60 %, Rakouské lesy podle litery zákona 50 %.

V Hradci Králové 16. května 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.