Lesy ČR: lesnické činnosti po společnosti LESS & FOREST již zajišťují noví smluvní partneři

Zadávací řízení úspěšně dokončeno

Lesy ČR úspěšně dokončily otevřené zadávací řízení na zajištění lesnických činností na 29 smluvních územních jednotkách (SÚJ), kde dříve pracovala společnost LESS & FOREST s.r.o. Od 1. června na těchto jednotkách pracují noví smluvní partneři. Veřejná zakázka nazvaná „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1. 6. 2013+“ byla rozdělena na celkem 32 částí, neboť kromě 29 SÚJ po LESS & FOREST se soutěžilo ještě o 3 další jednotky.

Jsem rád, že se nám podařilo soutěž dokončit v námi původně deklarovaném termínu a dnes máme na jednotkách po společnosti LESS & FOREST 15 nových smluvních partnerů. Považuji to za velký úspěch. Do okamžiku uzavření řádných smluv zajišťovalo nezbytné lesnické činnosti 11 smluvních partnerů vybraných v rámci JŘBU,“ říká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR. „Zadávací řízení jsme úspěšně dokončili a smlouvy uzavřeli na celkem 31 SÚJ. Pouze na SÚJ Račice bylo zadávací řízení zrušeno, nicméně i zde jsou lesnické činnosti řádně zajištěny a dále budeme postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Smlouvy pro jednotlivé soutěžené SÚJ byly uzavřeny na dobu od 7 měsíců do 4 let a 7 měsíců,“ doplňuje Michal Gaube.

Nabídky do otevřeného zadávacího řízení podalo celkem 27 firem. „Mezi zájemci se objevily jak malé, tak i větší podniky. Firmy podaly celkem 198 nabídek. Dvě firmy podaly nabídky na všech 32 SÚJ, některé pak třeba nabídku jen na jednu SÚJ,“ upřesňuje Michal Gaube.

Zadávací řízení proběhlo plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími souvisejícími právními předpisy. Jednalo se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva.

V Hradci Králové 10. června 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření