Lesy ČR letos nabídly k pronájmu 23 honiteb

V České republice je přibližně 5800 honiteb. Tisíc z nich spravují Lesy ČR, osm set pronajímají. Výběrová řízení podnik vypisuje každým rokem. Letos chce podnik pronajmout 23 honiteb. Oproti předchozím letům se změnilo bodové hodnocení nabídek. Týká se výše nájmu a mysliveckého záměru.

Soubor honebních pozemků, na kterých lze vykonávat právo myslivosti, tak je definována honitba. Podmínkou pro její vznik je 500 souvislých hektarů honebních pozemků. Ve státních lesích, které spravuje podnik Lesy ČR, jsou buď vlastní, nebo společenstevní honitby s větším počtem vlastníků. Nejvíce honiteb Lesů ČR je v pohraničí, tedy v lokalitách s rozsáhlými lesy. Honitby jsou ale v celé republice. Podnik pronajímá přibližně 80 procent z nich. Letošní výběrová řízení podnik vypsal ve druhé polovině října. „Nabídli jsme k pronájmu 23 honiteb. Alespoň ve třech případech se bude výběrové řízení opakovat, protože jsme nedostali žádné nabídky,“ uvedl výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický. V předchozích letech se hodnotila výše nájmu 90 procenty a zbývajících deset procent připadlo na myslivecký záměr. Letos je nabízená výše nájmu hodnocena 85 procenty a myslivecký záměr má 15 procentní váhu. „Upřesnili jsme zadání mysliveckého záměru. Klademe větší důraz na jeho kvalitu a plnění ve stanovených termínech,“ vysvětlil Václav Lidický. Smlouvy uzavírané na deset let chce podnik podepsat do konce roku 2016. Nájemci tak budou na území honitby kromě jiného využívat síť lesních cest, udržovat v dobrém stavu myslivecká zařízení, hospodařit v honitbě podle záměru předloženého ve výběrovém řízení, chránit a cílevědomě chovat i lovit zvěř a vlastnit shozená paroží.

V Hradci Králové 31. října 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.