Lesy ČR letos vynaloží na marketingovou komunikaci 63 milionů korun

Státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR), který ročně vynakládal na reklamu a marketingovou komunikaci v průměru 100 milionů korun, letos na tyto účely vydá zhruba 63,3 milionu korun. Největší část z tohoto rozpočtu Lesy ČR vynaloží na komunikaci s nejširší veřejností pohybující se v lese a s návštěvníky památek, které má státní podnik na svých pozemcích. V součtu půjde o částku 34 milionů korun. Suma mimo jiné zahrnuje značení turistických stezek a mobiliář stezek naučných, výstražné a informační tabule, kampaň Bezpečně v lese zacílenou na snížení úrazů při cykloturistice (včetně distribuce cyklistických přileb) a podobné aktivity.

Marketingová komunikace je rozdělena na šest cílových segmentů, včetně komunikace s obchodními partnery a lesnickými společnostmi. Největší skupinou, na níž jsou tedy logicky cíleny největší prostředky, je populace užívající rekreační funkce lesa, čili aktivní lidé, sportovci, turisté a rodiny s dětmi,“ konstatoval generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Audiovizuální zpracování naučných stezek bude podnik stát pět milionů korun. Obdobné zpracování informací o sběru lesních plodů pořídí Lesy ČR za milion. Podobně postupovala firma i v minulých letech. Největší objem prostředků vždy směřoval do ochrany životního prostředí, sportu a kultury. V roce 2008 to bylo v součtu zhruba 56 milionů korun.

Významnou položkou v rozpočtu na marketingovou komunikaci jsou publikace. „To je téma, které jsme zdědili po našich předchůdcích a které vyvolalo řadu spekulací. Letos tedy dopředu říkáme, že do edičních aktivit vložíme 13,5 milionu korun, z toho největší položkou bude kniha určená školní mládeži a na ni navazující řada besed na školách. Rezervováno na to máme přibližně 2,5 milionu korun,“ upozornil generální ředitel. Další významnou publikací bude podle něj tištěná podoba ekologického projektu Program 2010, který je jako takový samostatně financován z investic ve veřejném zájmu. Publikace přijde Lesy ĆR zhruba na milion korun. Přibližně stejnou částku mají ziskové Lesy ČR vyčleněny například na kalendáře pro obchodní partnery nebo na publikace k jednotlivým komunikačním kampaním podniku.

V letošním roce budou zachovány i další aktivity s přímou vazbou na značku Lesy ČR. Vedle komunikace se širokou veřejností to budou projekty cílené na dřevařské odborníky, myslivecké spolky, ochránce přírody atd. Do odborných konferencí, veletrhů a výstav podnik vloží celkem 11,3 milionu korun, když se zúčastní například tradiční tuzemské výstavy Země živitelka, výstavy Envi Brno nebo veletrhu v německém Dortmundu, který je klíčovou akcí letošního veletržního kalendáře Lesů ČR.

Kromě těchto komunikačních nástrojů vynaloží firma také prostředky na marketingové analýzy, monitoring konkurenčního pole, studie využitelnosti a proveditelnosti chystaných projektů Lesů ČR. Do této části výdajů je letos nasměrována částka 4,5 milionu korun.

Jednoznačně nejúspěšnějším komunikačním nástrojem Lesů ČR jsou podle šetření, které letos v únoru zpracovala agentura pro mediální zastupování Lesů ČR, všechny aktivity, které jsou navázány na ochranu lesa a přírody a na rekreační funkce lesa, včetně vzdělávacích programů pro odborníky i laickou veřejnost a děti. Fungují reklamní kampaně – přibližně 62 procent lidí například v posledních šesti měsících, jak ukázal průzkum (zahrnující 809 respondentů), zaznamenalo marketingovou komunikaci Lesů ČR, nejčastěji v televizi.

Aktivity Lesů ČR se letos soustředí zejména na:
  • výchovu veřejnosti a usměrňování jejího pohybu v lesích
  • rozvoj rekreačního využití lesa a podporu zdravotních programů
  • navazujících na funkci lesa
  • podporu a rozvoj některých sportů
  • prezentaci firmy odborné veřejnosti
  • podporu produktů (užití dřeva, stavby ze dřeva, vazba na myslivost)
  • ochranu porostů a ekologii
  • podporu organizací a sdružení, které sledují obdobné cíle

Hradec Králové, 24. 4. 2009

ZPRACOVALA:

Eva Kijonková,
mediální zastoupení LČR
,
tel. +420 721 857 097,
eva.kijonkova@ek-media.com

Přílohy – grafy a tabulky:

Ilustrační model IMK (Integrovaná Marketingová Komunikace)

Vnímání společnosti Lesy České republiky

Q: „Vzpomenete si, kde jste se se značkou Lesy České republiky za posledních 6 měsíců setkal/a?“

Q: „Nyní, prosím, vyjádřete, nakolik souhlasíte s tím, že společnost Lesy ČR je……?“

Členění výdajů IMK na rok 2009 (v milionech Kč)

Členění výdajů IMK na rok 2009 (v procentuálním vyjádření)

Platné reklamní smlouvy (podle roku uzavření)