Lesy ČR letošní předpokládaný hospodářský výsledek ve výši 3,77 miliard korun naplní

Hospodářský výsledek Lesů ČR za sedm měsíců letošního roku dosáhl tří miliard korun, což je o 1,3 miliardy korun méně než loni. Důvodem je rozsáhlá nahodilá těžba dříví napadeného kůrovcem a přebytek dříví na trhu. I tak podnik předpokládaný hospodářský výsledek v roce 2016 ve výši 3,77 miliard korun naplní.

Hlavním důvodem poklesu hospodářského výsledku v porovnání se stejným časovým úsekem loňského roku je změna struktury těžeb. „V posledních měsících tvoří takřka 70 procent z celkových těžeb tak zvaná nahodilá těžba. Jde o kalamitní, a převážně kůrovcové dříví, které má zpravidla horší kvalitu, což ovlivňuje cenu. Dříví je navíc na trhu přebytek, takže je hůře zpeněženo než v předchozích letech,“ vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Podnik v roce 2015 odvedl do státního rozpočtu 8,3 miliardy korun. Letos plánuje odvod ve výši 5,6 miliard korun. „Úspěšně bojujeme s kůrovcem a rozvíjíme sociální programy. Navzdory tomu jsme schopni plnit očekávaný finanční plán,“ dodal Daniel Szórád.

V Hradci Králové 8. září 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.