Lesy ČR loni vyšla správa vodních toků na 470 milionů korun

Mezinárodní den vody každoročně připadá na 22. březen. Týká se i státního podniku Lesy ČR, který od Aše po Jablunkov spravuje více než 38 tisíc kilometrů menších vodních toků. Správa a opravy vodohospodářského majetku včetně úprav koryt potoků i dalších opatření loni vyšly Lesy ČR včetně dotací na 470 milionů korun.

Odstraňovali jsme především povodňové škody z předchozích let a budovala se protipovodňová opatření,“ uvedl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický. „Například v Novém Jičíně a Žilině jsme postavili ochranné hráze u řeky Jičínky, na Svitavsku došlo k revitalizaci Borušovského potoka, v jižních Čechách jsme dořešili povodňové škody na Dobrovodském a Krásetínském potoce. Příkladů je ale mnohem více,“ řekl Tomáš Hofmeister, vedoucí odboru vodního hospodářství Lesů ČR. Kromě správy vodních toků se po celé republice budují také retenční nádrže. Příkladem může být nádrž Pustý potok v Raspenavě na Liberecku dokončená právě v loňském roce (na snímku). Lesy ČR také revitalizují nevhodně upravené toky, jako například Černý potok v Jizerských horách. Kromě toho vysazují a pečují o břehové porosty, zpracovávají odborné posudky, věnují se i poradenství. „Les je z hydrologického pohledu rozhodující při zadržování vody v krajině, je zásobárnou vody. Svým hospodařením Lesy ČR významně ovlivňují vodohospodářské funkce lesa, především vytvářením vhodné druhové skladby lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin, ale také šetrnými výchovnými a těžebními zásahy ve vztahu k lesním porostům i lesní půdě, optimálním rozmístěním lesní dopravní sítě a samozřejmě i správou vodních toků,“ dodal Václav Lidický.

V Hradci Králové, 23. března 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.