Lesy ČR mají nové smluvní partnery na nezbytné lesnické činnosti, které dříve vykonávala společnost LESS & FOREST

Lesy ČR již zajistily vykonávání nezbytných lesnických činností novými smluvními partnery na všech 29 smluvních územních jednotkách (SÚJ), na kterých dříve pracovala společnost LESS & FOREST s.r.o. V rámci provedených jednacích řízení bez uveřejnění je k dnešnímu dni podepsáno všech 29 smluv. Noví smluvní partneři budou pracovat do konce května příštího roku.

Lesnické činnosti na dotčených jednotkách se nezastaví a budou tak nadále kontinuálně pokračovat i v roce 2013,“ říká Michal Gaube, ekonomický ředitel Lesů ČR, v současnosti pověřený řízením podniku.

Lesy ČR zároveň uveřejnily předběžné oznámení nutné pro vyhlášení otevřeného výběrového řízení také na těchto jednotkách. Očekává se, že výběrové řízení bude zahájeno v průběhu prosince. Smlouvy z tohoto řízení budou uzavírány s účinností od 1. 6. 2013 a to na dobu od 7 měsíců do 3 let a 7 měsíců. Veškeré kroky Lesy ČR řeší striktně podle zákona o veřejných zakázkách. O připravovaném tendru podnik informoval také zakladatele, Ministerstvo zemědělství.

Lesy ČR v druhé polovině listopadu podepsaly i pětileté smlouvy na „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2013+“. Podnik tuto veřejnou zakázku ukončil v dostatečném časovém předstihu.

V Hradci Králové 4. prosince 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.