Lesy ČR mají nové vedení

Na základě zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, Statutu s. p. LČR a výsledků otevřeného výběrového řízení jmenoval generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Ing. Daniel Szórád, Ph.D. nové členy vrcholového managementu podniku. Funkci ekonomického ředitele bude zastávat Ing. Karel Buchta, Ph.D. Výrobně – technickým ředitelem se stal Ing. Václav Lidický a správním ředitelem Ing. Igor Kalix, MBA. Obchodním ředitelem byl jmenován Ing. Radovan Srba.

Nové vedení podniku považuji za tým odborně i lidsky kvalitních lidí. Věřím, že se nám společně bude dařit plnit náročné úkoly, které před námi stojí. Všem účastníkům výběrových řízení děkuji za investované úsilí, díky kterému se podařilo vytvořit potřebné konkurenční a důstojné prostředí. Mezi přihlášenými kandidáty byla řada opravdu kvalitních lidí,“ říká generální ředitel Lesů ČR Ing. Daniel Szórád, Ph.D. Do vypsaných výběrových řízení se přihlásilo 58 lidí, samotných průběhů se nakonec účastnilo 47 z nich.

  • Ekonomický ředitel Ing. Karel Buchta, Ph.D. (40 let) vystudoval Vysokou školu ekonomickou, kde rovněž úspěšně absolvoval postgraduální studium se specializací Firemní strategie. Disponuje profesními i manažerskými zkušenostmi z oblasti řízení ekonomiky a personalistiky u středních i velkých společností. Do Lesů ČR přichází z poradenské společnosti CREDOS&PARTNERS. V minulosti zastával významné manažerské pozice například u společností Saint-Gobain Rigips, Saint-Gobain Isover nebo České radiokomunikace.
  • Výrobně-technický ředitel Ing. Václav Lidický (46 let) má inženýrské lesnické vzdělání a lesnictví se věnuje po celou dobu své profesní praxe. Ihned po absolvování vysoké školy nastoupil k Západočeským státním lesům jako technik polesí. Od roku 1992 do dneška pak pracuje u Lesů ČR, kde zastával několik pracovních pozic spojených se správou lesního majetku a jeho obhospodařováním – začínal jako revírník a dále pracoval jako zástupce ředitele krajského ředitelství. Poslední léta zastával funkci lesního správce LS LČR Přimda.
  • Správní ředitel Ing. Igor Kalix, MBA (46 let) promoval na Elektrotechnické a stavební fakultě Vojenské akademie Brno a úspěšně dokončil Executive MBA Programme na Podnikatelské fakultě VUT Brno, Brno Business School a univerzitě Nottingham Trent University. Profesně mimo jiné působil na manažerských pozicích v ekonomické a ICT oblasti. Pracoval například jako ředitel Nemocnice Kyjov nebo vedoucí divize Výroba ve společnosti K-net Technical International Group.
  • Obchodní ředitel Ing. Radovan Srba (48 let) je absolventem Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně (dnešní Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně). Je respektovaným odborníkem na ekonomiku lesní výroby a také jmenovaným soudním znalcem v oboru odhadu lesních porostů a lesní půdy. Profesně se po celou dobu pohybuje v lesnickém sektoru, disponuje odbornými i manažerskými zkušenostmi z působení u lesnických společností, mimo jiné v začátcích své profesní praxe pracoval i jako revírník u LČR. Před svým příchodem do Lesů ČR pracoval u společnosti Foresta SG, a. s.

Generální ředitel Lesů ČR Ing. Daniel Szórád, Ph.D. vyjádřil poděkování lesnickým odborníkům Ing. Martinu Chytrému, Ph.D. a doc. Ing. Václavu Malíkovi, Ph.D. za korektní a odbornou spolupráci v rámci uskutečněných výběrových řízení. „Jejich cenné zkušenosti a odborné znalosti významně přispěly k naprosto profesionálnímu, odbornému a férovému průběhu konkurzů,“ poznamenává Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

V Hradci Králové 2. června 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření