Lesy ČR mají od října sedm nových krajských ředitelů

Skončil personální audit, který v červnu zahájilo vedení státního podniku Lesy ČR a který prověřoval manažerské předpoklady současných krajských ředitelů i externích kandidátů. Šest stávajících krajských ředitelů zůstává ve funkci, v sedmi regionech nastupují do této pozice od 1. října noví manažeři.

Krajská ředitelství beze změny ředitele jsou: Frýdek-Místek, Liberec, Plzeň, České Budějovice a Brno. Nezměněno zůstává také obsazení pozice krajského ředitele v Karlových Varech, kde výběrové řízení proběhlo krátce před zahájením personálního auditu. Nově budou obsazeny funkce krajských ředitelů v těchto regionech: Brandýs nad Labem, Šumperk, Choceň, Zlín, Jihlava, Teplice, Hradec Králové.

Do funkce ředitelky Semenářského závodu byla od 1. října jmenována inženýrka Zuzana Neznajová, která před tím zastávala pozici Krajské ředitelky na KŘ Choceň.

Ředitelé Krajských ředitelství Lesů ČR ve funkci k 1. 10. 2009:
Krajské ředitelství Krajský ředitel k 1. 10. 2009
Frýdek – Místek Ing. Jiří Silvestr
Liberec Ing. Ludvík Řičář
Plzeň Ing. Ivan Klik
České Budějovice Ing. Karel Trůbl
Brno Ing. Miroslav Svoboda
Karlovy Vary Ing. Barbora Klempířová
Brandýs nad Labem Ing. Jiří Makovec
Teplice Ing. Radek Braum
Choceň Ing. Roman Vohradský
Hradec Králové Ing. Daniel Vlkanova
Jihlava Ing. Václav Šebek
Zlín Ing. Martin Pavlíček
Šumperk Ing. Pavel Indra

V Hradci Králové 1. 10. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.