Lesy ČR mají tři nové odborné ředitele

Pětičlenné vedení státního podniku Lesy České republiky (LČR) bude od začátku března pracovat v novém složení. Poté co z funkce výrobně technického ředitele ke konci února odstoupil Jiří Černík a z pozice personálního ředitele Mikuláš Říha, jmenoval generální ředitel Svatopluk Sýkora nové členy managementu. Do funkce výrobně technického ředitele podniku přichází Vladimír Krchov. Personální ředitelkou je Jitka Věková. Dosud neobsazenou pozici správního ředitele, kterou dříve zastával nynější generální ředitel, převezme Tomáš Dzik.

Od nových lidí ve svém manažerském týmu očekávám, že spolu se mnou připraví a prosadí změny ve struktuře a obchodní politice podniku,“ uvedl ke jmenování nových členů vedení generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora.

Personální ředitelka Jitka Věková (54 let) personalistiku vystudovala a věnovala se jí po celou dobu své praxe, v posledních deseti letech jako vedoucí personálního odboru akciové společnosti Benzina a od roku 2007 také jako personální manažerka několika dalších společností skupiny Unipetrol.

Výrobně technický ředitel Vladimír Krchov (50 let) má lesnické vzdělání, včetně postgraduálního a doktorandského studia, a dvacetiletou praxi v různých funkcích státního podniku LČR. V minulosti působil i jako výrobní ředitel v LČR. V posledních dvou letech doplnil svou odbornost působením v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a výkonem funkce zástupce společnosti Less & Forest, s.r.o.

Správní ředitel Tomáš Dzik (41 let) má technické vzdělání a praxi z oblasti finančního trhu, stavebnictví a energetiky. V poslední době byl ředitelem útvaru Majetkové účasti v akciové společnosti ČEZ a zastupoval společnost v orgánech jejích dceřiných firem.

ZPRACOVALA:

Eva Kijonková, mediální zastoupení LČR,
tel. +420 721 857 097, eva.kijonkova@ek-media.com