Lesy ČR mají za sebou již druhý mimořádný odvod financí do státního rozpočtu: letos jde o 6,5 miliardy korun

Dohromady včetně loňského mimořádného odvodu již Lesy ČR státu odvedly 12,5 miliard Kč

V přepočtu na jednoho občana jde o příspěvek 1 188 Kč

Lesy České republiky, s. p., již podruhé převedly do státního rozpočtu, resp. na zadaný účet v České národní bance, část volných finančních prostředků plynoucích z hospodaření podniku. Letos jde o 6,5 miliardy Kč, která již byla na daný účet připsána. Tento krok podnik učinil na základě vydaného rozhodnutí svého zakladatele, Ministerstva zemědělství, a předchozího souhlasu vlády.

Lesy České republiky disponují určitým finančním majetkem, který se podařilo nashromáždit v minulých letech a je smysluplné, aby se posílal do státního rozpočtu. S odvodem v obdobné výši jako letos předběžně počítáme také pro příští rok. Na konci loňského roku podnik vůbec poprvé odvedl 6 miliard korun. Dohromady s letoškem tak jde již o 12,5 miliardy korun. V přepočtu na každého občana našeho státu včetně kojenců jde o příspěvek 1 188 Kč. Další prostředky Lesy ČR státu poskytují ve formě daňových odvodů, které jsou rovněž nezanedbatelné,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Usnesením vlády ze dne 12. 11. 2014, č. 923, k žádosti ministra zemědělství o vydání předchozího souhlasu vlády ČR k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Lesy České republiky, s. p., vydala vláda předchozí souhlas k převodu částky 6,5 miliardy Kč do státního rozpočtu.

Převod části volných finančních prostředků spravovaných Lesy ČR do státního rozpočtu umožnila Parlamentem ČR schválená novela zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost 1. 8. 2013. Letošní převod již dříve schválila také Dozorčí rada Lesů ČR.

V Hradci Králové, 11. prosince 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření