Lesy ČR mohou opět plně provádět lesní práce

Všech 25 návrhů na předběžné opatření bylo zamítnuto

Vrchní soud v Praze zrušil poslední předběžné opatření, které Lesům ČR a jejich smluvnímu partnerovi zakazovalo práce v lese. Z celkového počtu dvaceti pěti návrhů na předběžné opatření bylo 17 zamítnuto v prvním stupni, dalších osm pak v odvolacím řízení.

Soudy daly za pravdu argumentaci Lesů ČR o tom, že předběžná opatření by byla jak protizákonná, tak nepřiměřená. Jejich nařízení by navíc mohlo způsobit nedozírné škody na lesních porostech,“ říká Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů ČR.

Připomeňme, že návrhy na předběžná opatření podaly některé lesnické společnosti, která nebyly spokojeny s výběrem smluvních partnerů Lesů ČR ve výběrových řízeních v letech 2004 a 2005. Situace kolem výběrových řízení vedla k odvolání bývalého vedení Lesů ČR.

V současné době provádějí Lesy ČR výběr dodavatelů lesnických činností pro rok 2007. Tendr probíhá naprosto v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Jeho vítězové by měli být známi do 31. 12. 2006.

V Hradci Králové 15. listopadu 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217