Lesy ČR na Břeclavsku brání přemnožení komárů

První preventivní postřik vodních ploch proveden v oblasti polesí Soutok

V důsledku aktuálního rizika přemnožení komárů provedly Lesy ČR v těchto dnech na Břeclavsku v Jihomoravském kraji preventivní postřik vybraných vodních ploch. Konkrétně v oblasti polesí Soutok, v okolí lokalit Lány a Důbravka. „Na postřik jsme použili příslušný biologický, netoxický přípravek. Ten je účinný pouze proti komářím larvám a nemá negativní účinky na ostatní vodní organizmy. Přípravek dodala obec Lanžhot ze zásob Krajské hygienické stanice,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR. Aplikace postřiku byla provedena pomocí rosiče upevněného na traktoru.

Teplé počasí posledních dní urychlilo vývoj komářích larev, které se ve velkých počtech objevily ve vodních lagunách, příkopech a tůních. „K tomuto stavu přispěly nedávné vysoké průtoky na řece Dyji. Při rozlivu řeky totiž zůstává na okolních loukách a v lesních porostech mnoho dočasných vodních ploch. A právě ty představují ideální líhniště pro komáry. Pobyt v takto zasažených lokalitách je pro naše zaměstnance, místní obyvatele a návštěvníky velmi nepříjemný. Ošetření vodních ploch je třeba provést co nejdříve, protože na komáří larvy ve vyšším vývojovém stádiu nebývá přípravek účinný. Pokud aplikace bude úspěšná, mohli bychom přemnožení komárů v těchto lokalitách zabránit,“ zdůrazňuje Michal Gaube.

Oblast lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje je obecně tradičním líhništěm komárů. V předchozích dvou letech však v lužních lesích k výraznějším záplavám a rozlivům vody nedocházelo. Komáři se tak jako v jiných letech přemnožit nemohli.

V Hradci Králové 17. června 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření