Lesy ČR: Nabídky osobních a terénních automobilů už hodnotí komise

Hodnoticí komise otevřela 17. února v Hradci Králové obálky se čtyřmi nabídkami na dodávku osobních automobilů nižší třídy, dále se dvěma nabídkami na dodávku terénních automobilů nižší třídy a s pěti nabídkami na dodávku terénních automobilů střední třídy. Předpokládaná hodnota těchto tří veřejných zakázek činí bez DPH celkem 106 milionů korun.

Hodnoticím kritériem pro výběr dodavatele je ve všech třech případech nabídková cena,“ uvedl obchodní ředitel Radovan Srba a dodal: „S vítězi konkrétních zakázek uzavřeme rámcové smlouvy na průběžné dodávky automobilů po dobu dvou let od uzavření rámcové smlouvy“.

Dalších osm nabídek dodávky osobních automobilů střední třídy hodnotí komise od 10. února. Poslední z letošních pěti veřejných zakázek zaměřených na nákup nových automobilů pro Lesy ČR se uzavře 24. března, kdy končí lhůta podání nabídek na dodávku terénních automobilů pick-up.

Státní podnik Lesy ČR v současnosti využívá téměř 800 osobních vozů starých průměrně 6,6 let. Z toho je 63 vozidel v provozu více než deset let. „Chceme snížit náklady na opravu a údržbu aut, jde nám také o bezpečnost našich zaměstnanců. Nejdříve nahradíme starší vozy využívané v terénu,“ vysvětlil generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Během dvou let by se tak mohlo vyměnit až 430 automobilů.

V Hradci Králové, 17. února 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje také o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.