Lesy ČR nabídnou stavební dřevo lidem, kteří přišli o dům

Dozorčí rada Lesů ČR podpořila iniciativu vedení státního podniku zaměřenou na pomoc obyvatelům v oblastech postižených povodní. Lidem, které velká voda připravila o dům, podnik nabídne dřevo na výstavbu nového. Podmínkou je platný demoliční výměr.

Dozorčí rada se jednomyslně shodla, že vedle probíhající intenzivní práce na odstraňování následků povodně jde o další velmi potřebný způsob pomoci, kdy podnik může plně využít své možnosti. Návrh má naší plnou podporu, chceme, aby vedení podniku mohlo postupovat co nejrychleji,“ zdůrazňuje Viktor Blaščák, místopředseda dozorčí rady Lesů ČR.

Lesy ČR chtějí nabídnout za režijní cenu 440 korun za m
3
(včetně DPH) buď 100 m
3
materiálu na celodřevěný dům, nebo 70 m
3
dřeva na montovanou stavbu, popřípadě 15 m
3
na vybudování nového krovu.

Ve čtvrtek jsme pro návrh získali plnou podporu dozorčí rady a ještě týž den odpoledne jsem o něm jednal s ministrem zemědělství, který jej uvítal. Ihned se pustíme do realizace,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Je osvědčenou pravdou, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Proto vítám iniciativu vedení státního podniku Lesy ČR. Věřím, že pomůže našim spoluobčanům, které povodně postihly v nedávných dnech,“ poznamenává k tomu ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Hradec Králové 3. 7. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.