Lesy ČR natočily krátký film o kůrovci

Krátký film o kůrovci, podkorním škůdci, který napadá oslabené stromy a s nímž se zejména letos potýkají lesníci v celé republice, nechal natočit podnik Lesy ČR. Problém by neměli podceňovat žádní vlastníci lesa.

V jehličnatých lesích v celé České republice se letos více než v jiných letech objevil kůrovec. Stromy oslabilo letošní suché jaro a hlavně léto. S přemnožením brouka se ve státních lesích potýká podnik Lesy ČR. Problém se ale týká i soukromých vlastníků lesa, církví, obcí a měst.

Zvýšený výskyt kůrovce nejvíce řešíme v oblasti Nízkého Jeseníku, v okolí měst Bruntál, Vítkov, Opava nebo Moravský Beroun,“ uvedl Ladislav Půlpán, vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody. Na jaře tedy budou instalovány feromonové lapače a takzvané lapáky, pokácené stromy volně ležící v lese v daleko větší míře než v letech, kdy je kůrovec v obvyklém množství. Počty položených nástrah na kůrovce půjdou do desítek tisíc. „Tato opatření standardně provádíme každým rokem. V období kalamity se liší hlavně svým rozsahem. Pokud kůrovec napadne stojící stromy, zabraňujeme jeho rozmnožování včasnou těžbou a asanací,“ dodává Půlpán. Kůrovcem napadené dřevo může vlastník lesa dále zpracovat. Jeho výkupní cena je však obvykle nižší.

Film je ke stažení zde.

V Hradci Králové 24. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.