Lesy ČR obnovily Flaschnerovu kapli v Hroznětíně, vysvětí ji plzeňský biskup Tomáš Holub

Karlovy Vary, 20. května 2016 – Tak zvanou Flaschnerovu kapli Nanebevzetí Panny Marie v Hroznětíně na Karlovarsku loni obnovil státní podnik Lesy České republiky. Do stavby investoval bezmála 1,1 milion korun. V sobotu 21. května ji vysvětí plzeňský biskup Tomáš Holub.

„Zhruba dva kilometry východně od Hroznětína se tyčí tmavá a ponuře působící skála z hrubozrnné žuly. Zlověstné a negativní místo je opředeno pavučinou četných strašidelných pověstí o čertech. Na ochranu před mocnostmi temnot tu lidé již ve středověku postavili kapličku,“ uvádí Stanislav Bucharovič ve své knize Za ztracenou slávou západního Krušnohoří. Zmiňuje tak zvanou Flaschnerovu kapli, která byla podle pamětníků po roce 1945 zničena. Zůstaly jen 30 centimetrové základy, které časem zarostly trávou a mechem.
Na snímku vlevo – listopad 2014 Na snímku vpravo – listopad 2015

Lesy České republiky loni kapli zcela obnovily. Z vlastního dotačního Programu 2020 investovaly téměř 1,1 milion korun. Původní rozpadlé zdivo nahradila žula s cihlami, střechu pokryla břidlice. „Vycházeli jsme ze známé barokní podoby kaple. Dnešní stavba ale není její přesnou kopií. Nechali jsme se inspirovat 12 kaplemi postavenými v okolí,“ uvedl Miroslav Rozner, krajský ředitel Lesů ČR z Karlových Varů. Ten předá klíč od kaple ostrovskému římsko-katolickému faráři Marku Hricovi, a to v sobotu 21. května krátce poté, co kapli vysvětí plzeňský biskup Tomáš Holub. Slavnostní obřad začne v 11 hodin. V kapli je instalován malý oltář a ve vnějším výklenku nad vchodem uvidí poutníci vysvěcenou sochu sv. Josefa. „Kaple bude duchovním zastavením na místní turistické stezce,“ doplňuje Miroslav Rozner.

Na snímku vlevo – listopad 2014; na snímku vpravo – listopad 2015

 

V Hradci Králové 20. května 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.