Lesy ČR obnovily jírovcovou alej Hluboká cesta v obci Čejč na Hodonínsku

Lesy České republiky, s. p., dokončily za více než 200 tisíc korun obnovu jírovcové aleje nesoucí název Hluboká cesta, která se nachází v obci Čejč na Hodonínsku v Jihomoravském kraji. Kromě Lesů ČR se na financování podílela také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

Stromy v aleji byly odborně ošetřeny a místa s chybějící výsadbou následně doplněny o nové sazenice jírovců. Alej Hluboká cesta navazuje na zastavěné území obce a její celková délka je 370 metrů.

Místo získalo díky vloženým finančním prostředkům novou podobu. Lesy ČR zvelebená jírovcová alej přispívá k většímu zastoupení zeleně v obci Čejč a nabízí místním občanům místo pro odpočinek a relaxaci.

Jírovec maďal neboli kaštan je strom s kulovitým až široce vejčitým tvarem koruny. Pěstuje se jako okrasná dřevina nebo i v lesích. Plody se přikrmuje zvěř. Kvete v květnu a červnu v bohatých vzpřímených latách (bíle s červenými tečkami). Roste na okrajích listnatých lesů, v parcích a alejích. Strom má kůru v mládí tmavošedou a hladkou, později se mu loupe v temných černohnědých a černošedých šupinách.

V Hradci Králové 26. listopadu 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Na projekt s názvem „Obnova jírovcové aleje Hluboká cesta“ se Lesům České republiky podařilo získat finanční podporu z Evropské unie ve výši 178 756 Kč (ERDF 168 825 Kč, SFŽP 9931 Kč) , konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur. Celkové výdaje projektu byly 198 618 Kč bez DPH.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření