Lesy ČR obnovily lesopark v Náměšti nad Oslavou

V krajinné památkové zóně Náměšťsko na Třebíčsku v kraji Vysočina bylo v loňském roce odborně ošetřeno dvaapadesát historických stromů a vysazeno 238 nových stromů a keřů. Projekt přišel na 1,2 miliony korun. Státní podnik Lesy ČR využil na realizaci projektu 965 tisíc korun z Operačního programu Životní prostředí.

Loňská obnova historickému lesoparku v Náměšti nad Oslavou nedaleko zámku u silnice na Velkou Bíteš prospěla. Specialisté odborně ošetřili dřeviny a přestárlé stromy u silnice nahradili novými. „Vysázeli jsme 238 vyspělých sazenic lesních i okrasných dřevin, jako je lípa malolistá, dub zimní, jeřáb břek, habr obecný, javor klen, jírovec maďal a také některé druhy rhododendronů,“ řekl brněnský krajský ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Ještě před zahájením prací se na místě provedlo několik šetření. „Patřil mezi ně i dendrologický průzkum dřevin, bez něhož bychom dotaci nezískali,“ dodal ředitel Šafařík.

Do začátku letní sezóny bude na místě instalována také tabule s informacemi o historii lesoparku a také o projektu.

Doplňující informace:
  • Na projekt s názvem „Ošetření významných stromů v krajinné památkové zóně Náměšťsko“ se podařilo získat finanční podporu z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny ve výši 965 328,- Kč (ERDF 900 973,- Kč, SFŽP 64 355,- Kč).

 

V Hradci Králové, 27. února 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje také o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.