Lesy ČR obnovily odpočívadlo Svornost v Jeseníku

Lesy České republiky, s. p., dokončily rekonstrukci odpočívadla Svornost nedaleko Lázní Jeseník v Olomouckém kraji. Náklady na obnovu všech částí odpočívadla dosáhly více než tři čtvrtě milionu korun.

Nové odpočívadlo bylo navrženo podle dochovaných dobových materiálů – historických kreseb – jako otevřená kamenná stavba s dřevěnou střechou. Skládá se ze dvou částí: jednak zakrytého posezení s výhledem do okolí a dále z legendární Priessnitzovy přírodní sprchy nacházející se v zadní oddělené části a napájené pramenitou vodou z okolí. V průběhu rekonstrukce se používal materiál z původních zdí doplňovaný o místní přírodní kámen. Prameny s odpočívadlem propojuje původní zídka, která v rámci renovace prošla jen nezbytnou drobnou technickou údržbou.

První zmínky o lesní sprše Svornost se datují k roku 1839. Od té doby prošla kamenná stavba s dřevěnou střechou několikerým přebudováním. Do dneška se z původní stavby zachovala pouze část kamenných základů a zídek.

GPS souřadnice odpočívadla Svornost:   Loc: 50°14’57.959″N, 17°11’32.561″E

Odpočívadlo se nachází v těsné blízkosti trojpramene Adéla, Flora a Adolf. K lesnímu odpočívadlu se lze dostat z Lázní Jeseník pěšky buď po naučné stezce Vincence Priessnitze označené modrou kapkou vody nebo po turisticky značené zelené trase. Od Priessnitzova sanatoria je to cca 1,2 km směrem na Českou Ves.

Obnovu odpočívadla Svornost Lesy ČR realizovaly v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů – výstavbě, obnově a údržbě například turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek nebo realizaci opatření na ochranu biologické rozmanitosti v lesích.

V Hradci Králové 5. května 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření