Lesy ČR obnovily rašeliniště v Krušných horách,

projekt se dostal do finále prestižní evropské soutěže NATURA 2000

Jedním z třiadvaceti finalistů druhého ročníku prestižní evropské soutěže Natura 2000 Award (2015) se stal i sasko–český projekt zaměřený na revitalizaci rašelinišť mezi Horou sv. Šebestiána a Satzung. Vítězné projekty byly v Bruselu vyhlášeny 21. května v předvečer Mezinárodního dne biologické rozmanitosti OSN.

Cena Natury 2000 je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. V letošním roce bylo v pěti kategoriích přihlášeno celkem 93 projektů z celé Evropy. Mezi letošními finalisty v kategorii Přeshraniční spolupráce a vytváření sítí figuroval i sasko-český projekt realizovaný v letech 2012 až 2014. „Porota nakonec ocenila jiný projekt, samotná finálová nominace ale řadí podnik Lesy České republiky do prestižní evropské ligy v ochraně přírody. Jde o významné ocenění všech organizací i jednotlivců, kteří se na společném projektu podíleli,“ uvedl výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický. Na českém území se podařilo regenerovat desetihektarové rašeliniště na Chomutovsku. „Do bezmála dvou a půl kilometru dlouhých příkopů jsme umístili 281 sypaných, prkenných nebo kombinovaných hrazení, která zadržují a zpomalují odtok povrchové vody. Postupně by se tak měly obnovit původní biotopy,“ vysvětlil postup Lesů ČR Jiří Stonawski, vedoucí Oddělení ochrany přírody podniku. Spolu s Lesy ČR se na projektu významně podílely také Saské státní lesy (Sachsenforst). V Sasku se podařilo obnovit dalších deset rašelinišť. Český projekt vyšel na 2,4 miliony korun. Dva miliony přispěla Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbytek uhradily Lesy ČR. Oba podniky chtějí ve spolupráci pokračovat. „Jednáme například o aktivní podpoře krušnohorské populace tetřívka obecného, která je jednou z posledních vitálních populací tohoto druhu ve střední Evropě,“ dodal ředitel Lidický.

Více informací o projektu

Certifikát:

Další informace:

V rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu ZIEL 3 / CÍL 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, se v programovacím období 2007 – 2013 uskutečnilo celkem 239 projektů. Lesy České republiky se zapojily jako projektový partner do tří projektů:

V Hradci Králové, 4. června 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.