Lesy ČR obnovily rašeliniště v Krušných horách

Projekt zaujal Evropu. Podpořte ho…

Sasko-český projekt z let 2012 až 2014 zaměřený na obnovu rašelinišť v centru Krušných hor mezi Horou sv. Šebestiána na Chomutovsku a německým Satzungem se dostal do finále letošního ročníku soutěže Natura 2000 v kategorii Přeshraniční spolupráce a vytváření sítí. I vy můžete pro tento projekt do 30. dubna hlasovat.

Za českou stranu projekt realizoval státní podnik Lesy ČR. „Hrázemi jsme uzavřeli umělé odvodňovací příkopy. Srážková voda se tak v rašeliništích zadrží a okamžitě neodteče. Rašeliniště se hloubkově zamokří a začne se tvořit nová rašelina,“ popsal projekt vedoucí oddělení ochrany přírody LČR Jiří Stonawski. Na českém území se podařilo regenerovat jedno rašeliniště. Celý projekt však přispěl k zachování jedenácti dalších v Sasku. O vítězi v každé kategorii rozhodne veřejné hlasování. Pokud Vás projekt zaujal, můžete se přidat i vy.

Postup je následující:

Na adrese http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2015/award-finalists/index_en.htm  kliknete na políčko Vote now! (volte nyní) u příslušného projektu – „Reviving peat grounds in Central Ore Mountains (Germany)“. Po vložení své e-mailové adresy a kliknutí na Vote (volte) vzápětí obdržíte na svůj e-mail zprávu, v níž je obsažena výzva: „Please confirm your vote by clicking on this link:…“ (Prosím, potvrďte vaši volbu kliknutím na odkaz:…). Po kliknutí na něj je hlas započten.

V Hradci Králové, 22. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.