Lesy ČR obnovují rašeliniště v Krušných horách

Státní podnik Lesy ČR se společně se státními lesy v německé spolkové zemi Sasko a dalšími partnery zapojil do významného projektu, který přispěje k ochraně a obnově rašelinišť v Krušných horách. Konkrétně jde o oblast mezi saským Satzungem a českou Horou Svatého Šebestiána, v okrese Chomutov, v Ústeckém kraji. Na tomto území budou postupně do konce roku 2014 postaveny přehrážky pro zadržení vody a svedení vody zpět do rašelinišť. Využit bude místní materiál, především rašelina a dřevo. Péče o rašeliniště přispěje také k zachování důležitého životního prostoru pro ohroženého tetřívka obecného.

Tento týden se v rašeliništní oblasti – Gabelheide, poblíž obce Satzung u Marienbergu v Sasku, konalo slavnostní zahájení projektu, jenž je oficiálně nazýván „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“. Na projekt se podařilo získat i podporu fondů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko – Cíl 3 / Ziel 3.

Lesy ČR budou na našem území v rámci projektu pracovat na pozemcích spravovaných Lesní správou Lesů ČR Klášterec. Na obou stranách hranice bude revitalizováno okolo 160 hektarů v několika rašelinných komplexech Krušných hor.

Kromě Lesů ČR je účastníkem projektu na české straně také Ústecký kraj, v Sasku pak Staatsbetrieb Sachsenforst, Sächsisches Landesamt für Umwelt (FfULG), Zweckverband Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“ a Landesdirektion Chemnitz. Vedoucím partnerem jsou saské státní lesy Staatsbetrieb Sachsenforst.

Po slavnostním zahájení se uskutečnila v čerstvě zasněžené zimní krajině pochůzka na jedné z lokalit projektu, kde byla mimo základní informace o projektu názorně předvedena ukázka zbudování přehrážky pásovým bagrem.

Lesy ČR vnímají partnerství v přeshraničním projektu jako prohloubení spolupráce se saskými kolegy, s nimiž společně přispějí k uchování unikátních rašelinišť jako nedílné součásti krušnohorské přírody.

V Hradci Králové 2. listopadu 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Na projekt se podařilo získat i podporu fondů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko – Cíl 3 / Ziel 3. Celkový příspěvek EU na společný projekt činí více než milion eur (asi 24,9 milionu korun).
  • Z příspěvku Evropské unie bude financován také monitoring vývoje rašelinišť a další aktivity projektu (exkurze pro veřejnost a k ukončení projektu je také plánována odborná konference). Tematicky zaměřenou akcí je probíhající putovní výstava „Rašeliniště na Hranici / Moore an der Grenze“.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.