Lesy ČR odmítají kritiku KLDS

Lesy České republiky (dále jen Lesy ČR) odmítají kritiku Ivo Klimši, předsedy Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (dále jen KLDS), která byla zveřejněna v Hospodářských novinách dne 21. 5. 2007. Současný management Lesů ČR považuje vyjádření ohledně kolapsu těžby dříví na počátku letošního roku za absolutně pravdivé. Nicméně argument, že v současné době představený podnikatelský koncept Lesů ČR způsobí stejnou situaci, se nezakládá na pravdě. Kolaps dodávek zapříčinilo právě nekonečné vyjednávání s tehdy ještě neorganizovanými společnostmi okolo Lesů ČR v současné KLDS. Výsledek nekončících jednání byl zdrcující – výběrové řízení bylo díky tomu vypsáno pozdě a Lesy ČR neměly servisní společnosti na práce v lesích. Otázkou nejenom pro odbornou veřejnost zůstává, proč všichni historičtí, současní i budoucí partneři dnes znovu Lesům ČR doporučují odklady termínů v jejich konání.

Výběrová řízení na rok 2008 a další budou připravena a vypsána v řádném termínu tak, aby v dostatečné době před koncem letošního roku byli známi vítězové, a aby s nimi mohly být řádně podepsány smlouvy na činnosti v lesích,“ říká Ing. Bohumil Kos, obchodní ředitel Lesů ČR. Dle nastavení smluv pro budoucí výběrové řízení a dle majetkových vztahů v rámci celé České republiky chtějí Lesy ČR ve vlastní režii obchodovat cca 25% z celkového vytěženého množství dříví v ČR. „Z pohledu do historie je zřejmé, že se tímto modelem koncepce obchodu absolutně nic nemění – Lesy ČR i nadále budou obchodovat stejné objemy dříví. Dokonce Lesy ČR asi třetinu tohoto množství prodají veřejnými kanály – tzn. na burze, internetové aukci a dražbě,“ dodává Ing. Kos.

Lesy ČR v nové koncepci prodeje garantují maximálně možné množství dříví umisťovat na tuzemský trh – což na rozdíl od smluvních partnerů Lesů ČR už logicky nemůže nikdo požadovat. Silný důraz je pro budoucnost položen i na střední a menší regionální odběratele dříví. Stejně nekorektní je i kritika, jakým způsobem budou určovány ceny dříví pro servisní společnosti – z dosavadní obchodní praxe je totiž zřejmé, že Lesy ČR nejsou v jiné než běžné pozici – tzn. budou své dříví prodávat za tržní ceny. Jednání o její výši bude probíhat pravidelně, čtvrtletně.

V Hradci Králové 22. května 2007

Ing. Jiří Holický
generální ředitel Lesů ČR

Ing. Bohumil Kos
obchodní ředitel Lesů ČR

Reakce na článek Ing. Klimši z HN ze dne 21. 5. 2007