Lesy ČR odmítají nátlak ze strany SPLH

Zástupci Lesů České republiky (dále Lesy ČR) se včera zúčastnili „diskusního fóra“, které pořádalo Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství (dále SPLH). Diskuze měla proběhnout k tématu současných výběrových řízení, které Lesy ČR vyhlásily na provádění pěstebních a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví na rok 2007. Je to už několikátý atak na tendry Lesů ČR ze strany SPLH, tedy menší skupiny podnikatelů, která v tuto chvíli provádí činnosti v lesích na základě smluv, které v letošním roce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále UOHS) označil jako nezákonné. Včera podepsané společné prohlášení je podle názoru Lesů ČR souhrnem zcela mylných argumentů a demagogií.

Lesy ČR učinily všechny možné kroky, dokonce i nad rámec zákona, aby deklarovaly maximální transparentnost a otevřenost a zároveň zajistily rovný přístup ke všem účastníkům tenderů. S těmi souhlasí také nejvlivnější sdružení: Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství. Proto Lesy ČR odmítají argument, že by s tendry nesouhlasila většina podnikatelů z oboru. Souhlasné vyjádření vydal i odborový svaz DLV. Současné tendry napadají převážně podnikatelé, kteří většinu zakázek získali v letech 2004 a 2005.

Lesy ČR i nadále striktně odmítají argument, že by se zakázkami dalo jakkoli manipulovat. „O případném vítězi rozhodne v maximální míře nabízená cena. Ta má v současných tenderech 80% váhu, a zbylých 20% tvoří pouze číselná ekonomická kritéria, logicky tak bude rozhodujícím kriteriem pro stanovení vítěze,“ říká Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů ČR. Lesy ČR nemají žádný vliv na to, zda někdo vyhraje více územních jednotek. Rozhodující je cena a tento fakt se řídí tržním prostředím firem. Pro Lesy ČR je důležitý výnos – tedy zisk pro podnik a potažmo stát a rovné podmínky pro všechny. „Tento nátlak chápeme jako pokus o faktické vydírání vedení Lesů ČR, které jako jediné po 3 letech problematického řízení postupuje zcela transparentně a v souladu se zákonem,“ dodává Ing. Koníček. „SPLH zneužívá své zaměstnance jako rukojmí k ochraně svých ekonomických výhod, které byly získány v subjektivně ovlivněných a netransparentních řízeních v letech 2004-2005, a to navíc v rozporu se zákonem. Není odpovědností vedení Lesů ČR, že velká část subjektů nezvládla náročné výběrové řízení a nabídla horší podmínky než konkurence,“ uzavírá Ing. Koníček.

Ještě jednou dodám, že celkem se do tenderů v řádném termínu přihlásilo 113 subjektů. Celkem bylo podáno 934 nabídek na jednotlivé dílčí zakázky. Veřejně přístupného procesu otevírání obálek se hlavně účastnili zástupci podnikatelů, kteří se v tenderech ucházejí o zakázky. Kromě nich nad průběhem tenderů stále dozorují například i zástupci největších podnikatelských sdružení u nás – tedy i SPLH a ČAPLH, dále zástupce dozorčí rady Lesů ČR a zástupce odborového svazu DLV.

V Praze 30. listopadu 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217