Lesy ČR odmítají spekulace časopisu Respekt

Lesy České republiky, s. p. co nejdůrazněji odmítají spekulace zveřejněné časopisem Respekt v článku redaktora Tomáše Sachera „V českých lesích jde do tuhého“ ve vydání z 11. října t.r. Tyto spekulace nemají reálný základ a jsou směsí lží, polopravd a skutečností vytržených z kontextu.

Pan Sacher měl k dispozici celou řadu podkladů a odpovědí z naší strany. Nezveřejnil však přímo jediný a v rozporu s obecně uznávaným etickými zásadami nedal naší straně odpovídající prostor,“ řekl dnes Mgr. Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů České republiky, s. p.

Podle Boublíka žádal redaktor Sacher o rozhovor s Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem Lesů České republiky, s.p. Když mu ho pan Sýkora formou e-mailového rozhovoru poskytl, nezveřejnil z něj jedinou otázku a odpověď. Vybral z něj však části obsahu, které zveřejnil tak, aby se hodily do jeho předem připraveného scénáře a vyznění.

Snad největší důkaz toho, že vyznění celého článku mělo být za každou cenu negativní, je tvrzení, že za dražebníka MEXX CLANROY a.s. „oficiálně … vystupuje devatenáctiletý student Lukáš Wrzecionko“. Pouhým nahlédnutím do internetové verze obchodního rejstříku lze zjistit, že za společnost jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně a členy představenstva jsou Josef Šinágl ve funkci jeho předsedy, Pavel Stránský a Dana Hunčovská. Pan Wrzecionko je skutečně členem dozorčí rady. Ta však za společnost nejedná, ani se neúčastní jejího řízení. Ostatně, možnost vyřadit uchazeče z veřejné zakázky proto, že členu jeho dozorčí rady je 19 let, český ani jiný evropský právní řád nezná.

Podrobný rozklad mýtů a skutečností zveřejněných ve výše uvedeném článku týdeníku Respekt najdete v příloze této tiskové zprávy – Argumentář Respekt 11. října 2010.

V Hradci Králové, 11.října 2010  

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.