Lesy ČR oficiálně předaly veřejnosti Naučnou stezku „Boršovský les“

V sobotu 12. 9. 2009 zástupci Lesů ČR slavnostně předali veřejnosti do užívání naučnou stezku Boršovský les, která je součástí Hřebečských naučných stezek v regionu Lesní správy Svitavy. Převzít stezku do Boršova u Moravské Třebové přišlo kolem 1000 lidí. Záštitu nad slavnostní událostí převzal hejtman Pardubického kraje Radko Martínek společně s dalšími zastupiteli kraje a zástupci Lesů ČR.

V bohatém programu akce nechyběla cyklistická vyjížďka, procházka po přírodovědné stezce, ukázka sochání motorovou pilou a sokolnictví či jízda na raftu. Milovníci kultury měli možnost poslechnout si country skupinu Proč ne band, lovecké fanfáry v podání studentů Mendelovy univerzity, nebo si prohlédnout výstavu výtvarníka Františka Žáčka, který je zároveň autorem obrazového doprovodu naučné stezky.

 srub-hrebec-web_400x299.jpg
 Vyhlídkový srub Hřebeč – nová stavba na trase naučné stezky.

Hejtman pardubického kraje Radko Martínek zdůraznil význam budování veřejně prospěšných staveb pro posílení rozvoje cestovního ruchu v moravsko-třebovském regionu. Zástupkyně Lesů ČR, krajská ředitelka Zuzana Neznajová, oficiálně přislíbila, že státní podnik bude nadále naplňovat dohodu uzavřenou s městem Moravská Třebová, která má za cíl investovat finanční prostředky do popularizace přírodních a kulturněhistorických hodnot Hřebečského hřbetu. „Jedním z cílů státního podniku Lesy ČR je podporovat všechny oblasti veřejného života a výrazně tak pomoci činnostem, jako je ochrana životního prostředí, rekreace či osvěta a vzdělávání,“ dodala ředitelka Neznajová.

ubytovaci-zarizeni-hajenka-_400x300.jpg
Zrekonstruovaná Hájenka Boršov nabízí návštěvníkům naučné stezky
možnost občerstvení i ubytování.

Celková délka stezky je 3,7 km s převýšením 150 m. Stezka prochází údolím Stříbrného potoka a dále pak po lesní cestě a Boršovském chodníku na vyhlídku nad silničním tunelem. Na Naučnou stezku navazují další stavby – ubytovací zařízení Boršov, vodní nádrž U hájovny, vyhlídkový srub Hřebeč, které jsou vybudované za pomoci finančních příspěvků od Lesů ČR a fondů Evropské unie. Lesy ČR přispěly částkou 4,15 milionu Kč na vybudování naučné stezky a ubytovacího zařízení Boršov. Finanční částka ve výši 2,5 milionu určená na realizaci vodní nádrže U hájovny Boršov byla zajištěna ze zdrojů Evropské unie přidělením dotace z Operačního programu životního prostředí a výstavba vyhlídkového srubu Hřebeč byla hrazena z dotace Programu rozvoje venkova ve výši 750 tis. Kč. Na realizaci se finančně podílel rovněž Pardubický kraj.

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.