Lesy ČR opravily lesní cesty ve Zlíně a okolí

S obezřetností je mohou využívat i cyklisté

Město Zlín cesty vybaví informačními tabulemi a směrovkami

Na co největším zpřístupnění stávajících lesních cest pro potřeby cyklistických či pěších výletů nyní společně pracují státní podnik Lesy ČR a zástupci města Zlína. V současnosti se konkrétně jedná o trasy v blízkosti místních částí Malenovice, Mladcová a Kostelec. Úsek od Jižních Svahů směrem ke Kocandě je v provozu již od minulého roku.

Do oprav lesních cest investujeme vlastní finanční prostředky, v daném případě jsme zvolili takové povrchy cest, které jsou nezbytné pro provoz lesní techniky a zároveň jsou vyhovující i pro jízdu na kole. Žádáme veřejnost o maximální obezřetnost a opatrnost při pohybu na lesních cestách. Primárně jsou ze zákona určeny lesnímu provozu, například technice při odvozu dřeva z lesa. Naší snahou je však umožnit pohyb po lesních cestách i široké veřejnosti. Ukázněnost a obezřetnost lidí je však velmi důležitá,“ řekl Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Zlín.

Kromě úpravy povrchu cest asfaltobetonem navíc Lesy ČR na zajímavých místech nechaly umístit odpočívadla. Náklady na výstavbu odpočívadel Lesy ČR hradily z tzv. Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Po vzájemné dohodě budou u lesních cest umístěny směrovky. „My nyní zajistíme označení těchto tras speciálními směrovkami, které návštěvníkům usnadní orientaci. U vstupů do lesů také nainstalujeme informační tabule, které budou obsahovat mapy a zajímavé informace týkající se funkcí lesa, zejména těch hospodářských,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Kadeřábek, který má projekt za město Zlín na starosti. K instalaci směrovek a informačních tabuli dojde během jarních měsíců. „Město Zlín za ně zaplatí částku asi 120 tisíc korun,“ sdělil Martin Habuda z Oddělení koordinace projektů zlínského magistrátu.

Jízda po nových lesních trasách nabídne na řadě míst i pěkné výhledy do okolí. Příkladem může být úsek od Kocandy směrem k Fryštácké přehradě.

Ve zpřístupňování lesních cest pro potřeby veřejnosti budou Lesy ČR a město Zlín nadále pokračovat. „Cílem je vytvoření tras, které budou vhodné pro zdatnější cyklisty a ty, jimž nevyhovuje jízda po často již přeplněných cyklostezkách ve městě. Chtěli bychom postupně dosáhnout i toho, abychom těmito trasami spojili jednotlivé koncové body stávajících stezek – Příluky – Lešná – Jižní Svahy,“ konstatoval 1. náměstek primátora Jiří Kadeřábek.

V Hradci Králové 23. ledna 2013

Zbyněk Boublík Mgr. Zdeněk Dvořák
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p. tiskový mluvčí – Magistrát města Zlína
Tel.: +420 724 813 301 Tel.: 577 630 211; 736 671 210
E-mail: Boublik@lesycr.cz E-mail: zdenekdvorak@zlin.eu
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.