Lesy ČR opravily unikátní vápenku v Javorníku

Historická vápenka stojící při silnici z Javorníku do Travné byla dnes slavnostně otevřena pro veřejnost. Myšlenka na zachování a opravu technické památky, která stojí na pozemku Lesů České republiky, s. p., se zrodila už v roce 2000. Vlastní generální oprava začala až v letošním roce. Celkové náklady na opravu objektu dosáhly výše 800 tisíc korun.

Podle doposud provedeného terénního průzkumu se jedná o nejstarší dochovanou šachtovou vápenku na území celého Olomouckého kraje. Je téměř osm metrů vysoká a její průměr je více než osm metrů. Vápno se v ní už v budoucnosti pálit nebude. Stavba se ale přiřadí k technickým lákadlům zdejšího regionu.

Jednoduchá šachtová vápenka má za sebou bohatou minulost. Jedná se o bývalou městskou vrchnostenskou vápenku města Javorník. V roce 1833 ji nechal vystavět Josef Meigsner, který ji poté na vlastní náklady také provozoval. Město samotné převzalo provozování vápenky do vlastních rukou roku 1861. Kolem roku 1900 byla výroba vápna v této vápence ukončena. V roce 1945 byla vápenka i s okolním pozemky konfiskována a přešla do vlastnictví státu, později pak do správy Československých státních lesů, n. p. V současnosti je jejím vlastníkem Česká republika a právo hospodařit k ní mají Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Javorník.

Záměru opravit javornickou vápenku předcházela nutná úprava okolního terénu. Nejprve byly odstraněny náletové dřeviny a to včetně dvou vzrostlých stromů rostoucích přímo ze stěny vápenky, které svými kořeny prorůstaly celou stavbou. Následovalo čištění pecní dutiny šachetní pece, která byla zasypána zeminou, sutí a částečně i odpadky. Po statickém zabezpečení bylo opraveno cihelné klenutí otvorů i vnitřek samotné šachetní pece. I přesto, že jsme při opravě museli vycházet z jediné dochované dobové fotografie z roku 1900, tak se podařilo zachovat původní rozměry i podobu vápenky. Záchrana této památky přišla doslova v hodině dvanácté. Část technické historie Olomouckého kraje tak zůstane uchována příštím generacím.

Opravu vápenky Lesy České republiky, s. p., hradily ze svých finančních zdrojů, konkrétně z tzv. Programu 2000. Ten slouží k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích. V letošním roce bude v regionech v rámci tohoto programu investováno na 60 milionů korun.

Hradec Králové, 28. 10. 2008

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858, e-mail: mluvci@lesycr.cz, www.lesycr.cz