Lesy ČR otevírají nové naučné stezky

  • Kalivodské bučiny 1 – Rakovnicko – Středočeský kraj

  • Třebel – Tachovsko – Plzeňský kraj

  • Nový světlov – Luhačovice – Zlínský kraj

Lesy České republiky, s. p., podporují rekreační i turistické využívání spravovaných lesů. Za tímto účelem Lesy ČR průběžně otevírají nové naučné stezky, na kterých se návštěvníci lesů dozvídají zajímavé a poutavé informace o lesích, přírodě a životním prostředí. Aktuálně Lesy ČR dokončily naučné stezky na Rakovnicku ve Středočeském, Tachovsku v Plzeňském a Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Mnohé z těchto naučných stezek byly realizovány v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů – k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu, výstavbu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, podporu opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoha dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR.

  • Naučná stezka Kalivodské bučiny 1 bude slavnostně otevřena již zítra

V obci Kalivody na Rakovnicku ve Středočeském kraji bude zítra, v sobotu 21. června od 10 hodin, otevřena nová naučná stezka Lesů ČR nazvaná Kalivodské bučiny 1. Otevření stezky proběhne formou procházky po její trase. Výchozí bod je od pohostinství v Kalivodech. Celková délka trasy: 3 kilometry. Zaměření stezky: příroda, lesnictví, historie. Náročnost: střední až nízká. Pouze pro pěší.

Stezka návštěvníky provádí na osmi zastaveních jednou z nejzachovalejších přírodních lokalit Džbánska. Návštěvníci procházejí pod stinnými korunami staletých buků, které zdejším lesům dominují. Kromě buků se zde v menší míře daří také javoru klenu či lípě srdčité. Kalivodské bučiny jsou součástí Evropsky významných lokalit a reprezentují segment kdysi rozsáhlých bučin na kraji Džbánské plošiny s prvohorními a druhohorními usazeninami. V Kalivodském dole se nacházejí porosty založené koncem 19. století, jejich věk místy dosahuje již 130 let. Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu zdejší lokality je duben až říjen. Náklady na zřízení stezky dosáhly výše skoro 260 tisíc korun.

  • Naučná stezka Třebel na Tachovsku začíná u nového dřevěného altánu

V místní části obce Černošín nazývané Třebel na Tachovsku v Plzeňském kraji vznikla zásluhou Lesů ČR zcela nová naučná stezka stejného jména (Třebel). Na jejím začátku navíc Lesy ČR vybudovaly nový, dřevěný odpočinkový altán osmibokého půdorysu s dřevěnými lavičkami a jehlanovou střechou krytou bonským šindelem. Naučná stezka vychází od údolní nivy “Kosího potoka“ a končí na hranici osady Třebel. Návštěvníci lokality mají možnost se na celkem třech zastaveních detailněji seznámit s místní faunou – zvěří, ptáky, plazy a obojžívelníky. Do výstavby naučné stezky i altánu Lesy ČR investovaly více než 1,3 milionu korun.

  • Naučná stezka na Nový Světlov – Luhačovice, Zlínský kraj

Lesy ČR vybudovaly v podhůří Bílých Karpat naučnou stezku z Bojkovic ke gotickému zámku Nový Světlov. Naučná stezka nese název Bojkovice – Světlov a byla vybudována výhradně z prostředků státního podniku Lesy České republiky.

Stezka spojuje centrum města Bojkovic s dominantou východního Slovácka – zámkem Nový Světlov. Stezka má celkem pět zastavení, vhodná je pro pěší turistiku. Je obousměrná. Jednotlivá zastavení jsou vhodná také k odpočinku, protože jsou opatřena jednoduchou lavičkou.

Lesní naučná stezka prochází lesním prostředím s pestrou dřevinnou skladbou. Najdeme zde například habr obecný, dub zimní, jasan ztepilý, smrk ztepilý, jírovec maďal a méně také buk lesní, modřín opadavý, lípy a jilmy. Celková dálka stezky je 656 m a převýšení činí přibližně 50 m. Jednotlivá zastavení se věnují lesnímu hospodářství Lesů ČR, Lesní správy Luhačovice, historii Bojkovic a přírodě Bílých Karpat.

Turisté mohou stezku využívat celoročně, povrch je zpevněný uloženým kamenem do betonového lože.

V Hradci Králové 20. června 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření