Lesy ČR otevírají nově zrekonstruovanou turistickou stezku Čertova rokle v Máchově kraji

Cesta za krásou přírody, relaxací a tajemnem

Zapomenutí na starosti všedních dnů a ruch velkoměst nabízí Lesy ČR pozvánkou do nádherného Máchova kraje, na nově zrekonstruovanou turistickou stezku Čertova rokle vedoucí podél Dolského potoka. Stezka se nachází v osadě Dřevčice spadající pod město Dubá, nedaleko Holanských rybníků a Máchova jezera v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji.

A co nového návštěvníky stezky čeká? Dvě opravené studánky a šest úplně nových mostků přes vodní tok. Dříve podmáčené úseky cest byly navíc zpevněny dřevěnými svodnicemi.

Jsme rádi, že se turistickou stezku Čertova rokle podařilo zrekonstruovat. Chtěli jsme turistům a návštěvníkům Máchova kraje udělat radost a potěšit je. Doufám, že se nám to povedlo,“ poznamenává Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Ohře. Rekonstrukci stezky Lesy ČR financovaly ze svého Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Slavnostní otevření nově zrekonstruované turistické stezky se uskuteční ve čtvrtek 30. září od 10.00 hodin, u první informační tabule, ke které účastníci akce dostanou z osady Dřevčice po místní komunikaci značené zelenými fábory.

Výchozím místem pro romantickou procházku malebným údolím Čertovy rokle jsou Dřevčice. Malá vesnička s uznávaným klasicistním celkem zděné patrové lidové architektury leží mezi Holany a Dubou. Po zelené značce se severovýchodním směrem turisté dostanou do údolí, kudy stezka vede.

V Čertově rokli je v kterémkoliv ročním období ojedinělá vlhkost, která podporuje výskyt specifické flóry s množstvím mechů, šplhavců, brhlíků a dalších živočichů. Všichni ale ocení především nerušené ticho, klid a pohodu, což je pro podobná místa tak typické.

V údolí, kde pramení pitné vody, se nacházejí dvě nově rekonstruované studánky – Čertova a Rasova. „Čertova studánka prošla kompletní rekonstrukcí – kamenné zdivo se očistilo, odstranily se naplaveniny, upravil se výtok vody a přístup k ní. Rozsáhlé renovace se dočkala také Rasova studánka: pramen se stáhl do kamenné jímky, kterou nyní chrání dřevěný přístřešek,“ vysvětluje Ivana Kučerová.

V případě zájmu si návštěvníci mohou romantickou a relaxační procházku prodloužit a to pokračováním v cestě údolím po značené turistické stezce až k Dolskému mlýnu na rozhraní Čertovy rokle a Dolského údolí. Odbočka vpravo je dovede ke zřícenině Chudého hrádku až na skalní ostroh skrývající se v lese. Jeho nedostupnost a odlehlost celé oblasti od železniční tratě z něj činí jednu z nejméně známých zřícenin okresu. To s sebou nese i objevování tajemných objektů, například zbytků valů a příkopu na jižní straně, zdiva bývalého hradního paláce, vchodů do sklepů či několik místností vytesaných do skály.

Stezka je vhodná pro pěší i milovníky cyklistiky. 

V Hradci Králové, 27.září 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.