Lesy ČR otevírají novou naučnou stezku Okolím Kácova

Lidmi tolik oblíbené Posázaví ve Středočeském kraji získá již zítra novou turistickou atrakci. Zcela novou naučnou stezku Lesů ČR „Okolím Kácova.“ Jde o okružní trasu se startem a cílem u vlakové zastávky Kácov, v okrese Kutná Hora. Jednotlivá zastavení budou návštěvníky informovat o místních zajímavostech, přírodních hodnotách a lesnictví. Naučná stezka vznikla díky dobré spolupráci státního podniku Lesy ČR, Základní organizace ČSOP Naučné stezky, městyse Kácov, obce Čestín a Středočeského kraje. Výstavba stezky je rozdělena na dvě etapy. Slavnostní otevření právě dokončené I. etapy se uskuteční již zítra, ve čtvrtek 14. června od 9 hodin v kempu U Kouzelníka, naproti I. informačnímu panelu naučné stezky. Náklady, kterými na vybudování stezky přispěly Lesy ČR byly hrazeny z tzv. Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Trasa téměř 12 kilometrů dlouhé stezky postupně prochází lesním komplexem „Klenek“ okolo Koutského mlýna, dále po žluté turistické značce přes obec Polipsy a strání nad Losinským potokem se vrací zpět do Kácova. V začátku bude mít 6 zastavení, po dokončení II. etapy na podzim letošního roku pak celkem 10 tematických zastavení, které turisté v terénu najdou pod následujícími názvy:

 1. Sázava
 2. Lesy
 3. Koutský mlýn
 4. Rybníček
 5. Rozhled Polipsy
 6. Lesnické hospodaření
 7. Losinský potok
 8. Lesní ekosystémy
 9. Posázavská železnice
 10. Václavíček

Mnoho zajímavostí nabízí návštěvníkům – vodákům, milovníkům turistiky, cyklistům či fandům železniční dopravy – i samotný Kácov. První doklad o Kácově je spojen se zdejším farním kostelem Narození Panny Marie z roku 1352. Je pravděpodobné, že již v té době byl Kácov městečkem, třebaže tento statut je doložen až roku 1391. Při prohlídce Kácova dnes stojí za to shlédnout interiéry místního zámku, zříceninu hradu, kostel s farou, školu, pivovar nebo lihovar. Kácov v roce 1365 založil Ješek Čentický. O vzhled Kácova se však nejvíce zasloužila Anna Marie, kněžna Toskánská (1672 – 1741). Za jejího působení byl v letech 1726-1733 vystaven zámek, napojený podzemní chodbou na kostel sv. Liberáta. Při toulkách Kácovem by pozorný turista neměl opomenout se alespoň krátce zastavit u zajímavé barokní sochy Čtrnácti svatých pomocníků z červeného pískovce, na vrcholu se sochou Madony, která stojí na místním náměstí.

V Hradci Králové 13. června 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.