Lesy ČR otevírají pro turisty v Trutnově nový srubový altán

Výhled až do Krkonoš

Návštěvníkům Podkrkonoší se díky úsilí Lesů ČR zlepšují podmínky při toulkách tamní přírodou. V bezprostřední blízkosti samotných Krkonoš, městě Trutnov, části zvané Horní Staré Město, v Královéhradeckém kraji, Lesy ČR dokončily výstavbu srubového altánu s ohništěm vhodným i pro opékání „buřtů“ za téměř 200 tisíc korun.

altan-trutnov_301x225.jpgAltán je umístěn tak, aby se z něho dalo pozorovat panorama Krkonoš, zejména Černá hora. Náklady na jeho výstavbu jsme hradili z Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů,“ vysvětluje Daniel Vlkanova, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Hradec Králové.

Altán se stal součástí naučné stezky vedoucí areálem školního polesí České lesnické akademie v Trutnově. Nachází se na turistické trase, v lokalitě zvané „Sklepá cesta“, která vede z Horního Starého města kolem Větrného vrchu po cestě „Pruské“ směrem na Babí a dále na město Žacléř.

V Hradci Králové, 8.října 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.