Lesy ČR otevírají v centru Šluknovského výběžku, městě Rumburk, novou Naučnou stezku Dymník

Lesy ČR zvou širokou veřejnost za poznáním přírodních krás a zákoutí blízkého okolí přirozeného i administrativního centra Šluknovského výběžku – města Rumburk v Ústeckém kraji, v okrese Děčín – to prostřednictvím zcela nové Naučné stezky (NS) Dymník, která zájemce místními zajímavostmi provede.

ns-dymnik-odpocink-misto_301x225.jpgTrasa naučné stezky v délce více než 4 kilometry tvoří přirozený vycházkový okruh, který začíná a končí u rumburského letního koupaliště. Mimo jiné vede přes známý kopec Dymník s populární rozhlednou, odkud je nádherný výhled do širokého okolí celého Šluknovského výběžku.

Snahou Lesů ČR je na NS Dymník návštěvníkům nabídnout široké spektrum zajímavých informací a klidnou procházku ojedinělým terénem. I vzhledem k tomu, že trasa je již nyní velmi populární a místní lidé ji často k vycházkám využívají, věříme, že celá lokalita přiláká další nové turistické nadšence. Náklady na vybudování stezky dosáhly částky téměř 950 tisíc korun. Lesy ČR náklady financovaly ze svého Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Teplice Radek Braum.

Na celkem osmi informačních tabulích se turisté seznámí s následujícími tématy: charakteristika místních lesů, přírodní charakteristiky oblasti, územní systém ekologické stability, obnova a výchova lesních porostů, tipy na výlety v okolí, Pstružný potok, zvěř místních lesů. „V tomto krásném prostředí se dá řada přírodních principů a teorií popisovaných na jednotlivých tabulích názorně vysvětlit, k tomu jistě pomůže i řada fotografií a obrázků,“ doplňuje Radek Braum.

Kopec Dýmník je sopečného původu, celý vrch je tvořen čedičem. Rozhledna, která na místě stojí již od roku 1896, je dnes ve vlastnictví Lesů ČR a provozuje ji Klub českých turistů. Je vysoká 15 metrů, nalézá se v nadmořské výšce 515 metrů. Za dobrého rozhledna-dymnik_210x280.jpgpočasí jsou z rozhledny vidět Dolní Křečany a Jiříkov, německý Kottmar, Rumburk, varnsdorfský Špičák, Lužické hory, Ještěd, Vlčí hora a další vrchy. Kromě rozhledny je na kopci Dymník také vynikající restaurace, která je současně místem bohatého společenského dění. I ta má svou bohatou historii, neboť byla postavena už v roce 1895.

Celkově není trasa NS Dymník nijak fyzicky náročná, s výjimkou náročnějšího krátkého strmého stoupání na kopec Dymník. Výhodou je, že trasa navazuje přímo na dvě trasy stávajících turistických stezek (žlutá – z centra města Rumburk směrem k obci Vlčí Hora, modrá – od pomníku Rumburské vzpoury k obci Krásná Lípa) a křižuje cyklotrasu č. 3014 (z centra města Rumburk směrem k obci Vlčí Hora).

Slavnostní otevření Naučné stezky Dymník se uskuteční v pátek 8. října 2010 od 10.00 hodin. Sraz všech účastníků je před sídlem Lesní správy Lesů ČR Rumburk na adrese Sukova 785/22a. Součástí slavnostní akce je i prohlídka části trasy.

V Hradci Králové, 5.října 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.