Lesy ČR otevírají v Jizerských horách nové lesní cesty

Lesy České republiky, s. p., se v Libereckém kraji snaží v zimě vytvářet vhodné podmínky pro běžkaře na vyhlášených a oblíbených trasách Jizerských hor. I pro letošní, právě začínající zimní sezónu Lesy ČR připravily pro milovníky bílé stopy zajímavou novinku. Na „Vysokém hřebeni“ u Bedřichova budují nové lesní cesty, které budou v zimě sloužit právě běžkařům a v roce 2016, kdy se předpokládá konec prací, vytvoří ucelený uzavřený okruh o celkové délce 6,2 kilometru. Už dnes je však hotová první etapa, a proto Lesy ČR toto pondělí 15. prosince 2014 v 10 hodin otevřou v sedle Maliníku v Bedřichově na Jablonecku dvě nové, skoro 3,5 kilometru dlouhé lesní cesty. Jde o lesní cesty Harcovský hřeben a U Hašlerky. Do jejich vybudování Lesy ČR investovaly 8 milionů korun. V roce 2015 k nim přibudou ještě další dvě lesní cesty – Příkrá a Pod Maliníkem. Na realizaci projektu s Lesy ČR spolupracují obce Bedřichov a Janov nad Nisou, dále také Správa CHKO Jizerské hory a Jizerská, o.p.s.

Lesy ČR plní veřejný zájem. Kromě péče o lesy jde z naší strany též o vytváření vhodných podmínek pro rekreační a sportovní využívání lesů. Běžecké lyžování v Jizerských horách podporujeme rádi. Úpravy stávajících tras Jizerské magistrály, stejně jako budování tras nových, považujeme za náš příspěvek ke zkvalitňování běžeckého lyžování v Jizerkách,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Propojovacím místem v sedle Maliníku se nové cesty stanou nedílnou součástí Jizerské magistrály. Předpokládáme, že nová atraktivní místa odlehčí magistrálu v centrální části hor a to zvláště o víkendech,“ doplňuje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec Ludvík Řičář.

Lesy ČR se o rozvoj běžkařských tras v Jizerských horách starají průběžně. V roce 2013 například zprovoznily v oblasti Smědavy novou, 420 metrů dlouhou cestu propojující dvě návštěvníky nejoblíbenější lokality – jizerskohorské rašeliniště Na Čihadle aLesy ČR otevírají v Jizerských horách nové lesní cestyrozcestí Na Kneipě.

Podnik investuje v Jizerských horách nemalé finanční prostředky také do oprav stávajících lesních cest, které má ve své správě. Za poslední 2 roky se zde podařilo opravit lesní cesty v celkové délce 210 kilometrů.

Lesní cesty jsou cesty účelové a primárně, v souladu s lesním zákonem, slouží k zabezpečení veškeré provozní činnosti lesního hospodářství. Nicméně je, i díky dobré spolupráci LČR například s Klubem českých turistů, v hojné míře využívají také návštěvníci lesů pro své volnočasové a rekreační aktivity, například v rámci turistiky nebo cyklovýletů. Na lesní cesty stejně jako do lesa obecně je dle ustanovení lesního zákona zakázán vjezd motorovým vozidlům. Při pohybu na lesních cestách je veřejnosti vLesy ČR otevírají v Jizerských horách nové lesní cestysouvislosti s možným lesním provozem doporučováno dbát zvýšené opatrnosti.

V Hradci Králové, 12. prosince 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření