Lesy ČR otevírají v Kersku na Nymbursku naučnou stezku spisovatele Bohumila Hrabala

Stezka vzniká u příležitosti 100. výročí spisovatelova narození

V Kersku u obce Hradištko na Nymbursku ve Středočeském kraji bude zítra, v sobotu 17. května 2014, slavnostně otevřena zcela nová naučná stezka pojmenovaná po slavném českém spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Stezka vznikla v kerském lese u příležitosti 100. výročí spisovatelova narození a to zásluhou dvou subjektů, státního podniku Lesy České republiky a Sdružení obcí Kersko, které tvoří město Sadská a obce Třebestovice a Hradištko. Oba subjekty se na vzniku stezky podílely také finančně. V rámci slavnostního otevření stezky se uskuteční komentovaná procházka s průvodcem po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Sraz účastníků je v 10 hodin dopoledne u Svatojosefského pramene v Kersku. Ve 12 hodin pak začíná navazující bohatý kulturní program XVI. Hrabalova Kerska na zahradě Lesního ateliéru Kuba v Kersku.

Trasa sedmikilometrové stezky návštěvníky provází oblíbenými místy Bohumila Hrabala, který v Kersku žil a tvořil. Vede přírodním parkem Kersko – Bory. Ten se rozprostírá mezi obcemi Velenka, Hradištko, Třebestovice a Sadská a zaujímá přibližně 7,5 km dlouhé a 5 km široké území Středolabské tabule. Nachází se zde rozsáhlý komplex Kerského lesa s borovými, dubovými a březovými porosty na štěrkopískovém podkladu labské nivy. V lokalitě jsou navíc další zajímavá místa: přírodní památka Kerské rybníčky s ojedinělým výskytem čolka velkého a národní přírodní památka Slatinská louka u Velenky se vzácnými rostlinami.

Stezka obsahuje celkem třináct zastavení s informačními panely. Finanční podíl Lesů ČR na vybudování stezky dosáhl výše 429 tisíc korun. Nenáročná trasa se dá příjemným procházkovým tempem zvládnout za tři hodiny. Návštěvníci zde najdou i altán a odpočinkové lavice. Bohumil Hrabal Kersko a jeho obyvatele čtenářům nejpodrobněji představil ve své knize povídek Slavnosti sněženek z roku 1978. V roce 1983 se kniha navíc dočkala stejnojmenného filmového zpracování.

V Kersku by za zmínku stálo mnoho zajímavostí: například oblíbený minerální Svatojosefský pramen, jehož voda je místními nazývaná Kerka. V Kersku rostla vůbec nejkrásnější a nejstarší borovice, podle tabulky sázená v roce 1620, zvaná Švarná Tonka, jejíž suché torzo v roce 2007 vyvrátil orkán Kyrill. Dnes na tomto místě roste už jen druhá silná borovice nesoucí jméno Krásná Pepina.

Kersko je populární i díky několika alejím, mezi nejzajímavější patří ta pod číslem 8, tak zvaná Nymburačka; oproti ostatním alejím má dvě zvláštnosti – jako jediná má své jméno a nesvírá s páteřní kerskou silnicí pravý úhel. V blízkosti aleje stával gigantický 200 let starý smrk ve tvaru devítiramenného svícnu, v roce 2007 však i jeho torzo vyvrátil orkán Kyrill. Nejtypičtějšími stromy kerského lesa jsou dub letní, bříza bělokorá, borovice lesní a modřín opadavý.

Kersko je také známým rájem houbařů. Jejich pozornost přitahují zejména světlejší bory a vlhké doubravy s vtroušenou břízou, kde houbaři nacházejí dostatek kuchyňsky upotřebitelných, především hříbkovitých druhů hub.

Výstavbu naučné stezky Bohumila Hrabala Lesy ČR realizovaly v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů – k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu, výstavbu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoha dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR.

V Hradci Králové 16. května 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření