Lesy ČR otevírají v oblasti Černého a Čertova jezera na Šumavě tři zrekonstruované turistické cesty

Slavnostní otevření již tuto sobotu 26. července doprovodí představení nové rozhledny a akce Dny s Lesy ČR

V turisty vyhledávané lokalitě Černého a Čertova jezera na Šumavě, v oblasti známého sportovního střediska Špičák u Železné Rudy na Klatovsku v Plzeňském kraji Lesy České republiky, s. p., dokončily rekonstrukci celkem tří turistických stezek o celkové délce 2,78 km. Jejich slavnostní otevření se uskuteční již tuto sobotu 26. července 2014 ve 12 hodin na vrcholu Špičák (1 202 m n. m.), kde se současně veřejnosti představí nová rozhledna vysoká 26,5 metru. Slavnostní události doprovodí také zajímavý doprovodný program – například populárně naučná akce Dny s Lesy ČR – konaná ve spolupráci se Ski&Bike Špičák. Oprava stezek stála skoro 4,2 miliony korun. Náklady částečně hradily přímo Lesy ČR v rámci tzv. Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Finančně se na renovaci dvou stezek podílela také EU v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Zásluhou Lesů ČR tak v oblasti renovací prošel 1,39 km dlouhý úsek turistické stezky Jezerní cesta, opravit se podařilo také 440 metrů turistické stezky Jezerní spojka a obnovu má za sebou i 950 metrů dlouhá část turistické stezky Rozvodí – Čertovo jezero. Stezky, vedoucí lesními porosty kolem hory Špičák v území národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a přírodní památky Královský hvozd, mimo jiné získaly nový povrch. Díky tomu se do oblasti nově dostanou i lidé, kteří by dříve výlet za poznáním krás zdejší přírody absolvovat nemohli – lidé na vozíku, rodiny s kočárky a malými dětmi. Dokončenou opravou se navíc podařilo zastavit dříve probíhající erozi a sešlap původních cest. Stezky jsou napojeny na turistické trasy budované městem Železná Ruda a společně tak vytvářejí vzájemně propojenou síť. Turisté tak dnes na Špičáku mohou snadněji a pohodlněji propojit možnost sportovních aktivit, které nabízí zdejší sportovní areál, s poznáváním přírodních krás národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, která si letos připomíná 103. výročí od svého založení.

Avizované Dny s Lesy ČR v lokalitě proběhnou během dvou volných dnů, soboty 26. a neděle 27. července 2014, a to v rámci naučné trasy „Poznej les a život v něm“, jejíž část vede také po zrenovovaných stezkách. Na 4 kilometry dlouhé trase bude celkem 7 stanovišť. Na naučnou trasu lidé vyrazí od rozhledny na Špičáku, kde se zaregistrují a dostanou průvodní blanket. Přes Čertovo jezero se pak vrátí k dolní stanici lanovky ve sportovním areálu Špičák. Trasu zvládnou všechny věkové kategorie lidí včetně dětí za cca 1,5 až 2 hodiny. Cílem Lesů ČR je les lidem představit zábavnou a hravou formou. Lesnicí tak s dětmi i dospělými budou například „měřit“ les – zjišťovat výšku a stáří stromů, poznávat stromy, rostliny a zvířata typická pro oblast Šumavy, zkoušet řezat polínka ruční pilkou či si jen povídat o práci lesníka. Pomocí her se lesníci vynasnaží lidem předat příjemný prožitek z návštěvy lesa v oblasti Čertova jezera. Každý, kdo absolvuje zmíněný okruh a prokáže se v jeho cíli potvrzením z uvedených stanovišť, obdrží navíc malý dárek s Pamětním – účastnickým listem.

Podrobná mapka naučné stezky s vyznačením jednotlivých stanovišť a stručný popis, co návštěvníky na každé ze sedmi zastávek čeká:

 

V Hradci Králové 22. července 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Turistická stezka Jezerní cesta – proinvestováno 1 402 512 Kč bez DPH (z toho 1 106 880 Kč podpora v rámci Programu rozvoje venkova ČR, podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) ), délka stezky 1,39 km
  • Turistická stezka Jezerní spojka – proinvestováno 373 995 Kč bez DPH (z toho 312.476 Kč podpora v rámci Programu rozvoje venkova ČR, podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) ), délka stezky 0,44 km

  • Turistická stezka Rozvodí – Čertovo jezero – proinvestováno 2 392 164 Kč (financováno z vlastních zdrojů v rámci Programu 2020), délka stezky 0,95 km
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření