Lesy ČR otevírají v okolí známého západočeského zámku Kozel zcela novou naučnou stezku

Turisté mají další důvod k návštěvě jednoho z nejoblíbenějších míst Plzeňského kraje

Návštěvníci jedné z nejoblíbenějších památek Plzeňského kraje, zámku Kozel, u obce Šťáhlavy, v okrese Plzeň – město, se mohou těšit na zcela novou, dva kilometry dlouhou, místními lesy vedenou naučnou stezku nesoucí název Okolo Kozlu. Stezka zvýší atraktivitu lokality a přispěje k dalšímu rozvoji turistického ruchu v regionu. Stezku vybudoval státní podnik Lesy ČR a její slavnostní otevření se uskuteční již tento pátek 1. června 2012.

Naučná trasa obsahuje celkem sedm informačních tabulí. Veřejnost, děti i dospělí, se na nich seznámí formou čtivého textu, populárních kvízů a zvídavých dotazů například s klasickými tématy jako místní lesy, stromy, rostliny nebo živočichové. Nechybí však ani atraktivní téma lesních strašidel a skřítků. Náklady na vybudování stezky dosáhly výše skoro 400 tisíc korun. Lesy ČR částku uhradily z Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

V klidu a pohodě se dá naučná stezka projít za zhruba jednu hodinu. Lesy ČR v regionu zámku Kozel ročně nově zalesní plochu o velikosti přibližně 210 hektarů. Celková rozloha lesů, které Lesy ČR v oblasti spravují však činí více než 18 tisíc hektarů. V průběhu putování si lidé mohou na jednotlivých zastaveních ověřit či si případně doplnit své znalosti v rozpoznávání jednotlivých druhů stromů, zvířat, ptactva a rostlin. Dozvědí se rovněž zajímavosti o funkcích lesa, ale třeba i o podmínkách, které stromy ke svému životu v jednotlivých lokalitách potřebují. Co se týká lesních skřítků a strašidel, má většina příběhů svůj původ v legendách a pověstech, které si lidé v průběhu staletí předávají z generace na generaci.

Nová naučná stezka Lesů ČR Okolo Kozlu vede některými místy po cestách s nově upraveným, štěrkodrťovým povrchem a nachází se na ní i několik odpočinkových míst včetně opraveného zastřešeného posezení. Navíc došlo k opravě dvou dřevěných lávek přes místní vodní toky.

Reprezentační lovecký zámek Kozel založil v roce 1784 Jan Vojtěch Černín z Chudenic, tvoří ho jednoduchá přízemní čtyřkřídlá budova kolem obdélného dvora položená ve stráni nad Úslavou u Šťáhlavic. Zámek německy zvaný Waldschloss nebo Jagdschloss dostal české pojmenování podle staroslovanského obětiště. Později došlo k doplnění areálu zámku o dvě dvojice dalších budov, sloužící jako kaple, jízdárna, obydlí lokajů a stáje. Zámek patřil do roku 1945 rodu Valdštejnů, nyní patří České republice. Kolem zámku se rozprostírá nádherný anglický park, který je dílem zámeckého zahradníka Františka Xavera France z 2. poloviny 19. století.

V Hradci Králové 30. května 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.