Lesy ČR otevírají ve Zlínském kraji zcela novou naučnou stezku „Okolo Buchlova“

Lesy ČR otevřou již v pondělí 27. června zbrusu novou lesnickou naučnou stezku nazvanou „Okolo Buchlova“ s jedenácti informačními tabulemi a lavičkami se stříškami. Stezka vede kolem známého hradu Buchlova u obce Buchlovice, v okrese Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji.

Trasa necelé tři kilometry dlouhé vycházkové trasy nabízí nejen poučení pro návštěvníky lesů, ale i nenáročnou pěší turistiku kolem dvou významných historických objektů: hradu Buchlova a kaple sv. Barbory na vrchu Modla. Oba historické objekty a celá stezka se nacházejí v Chřibech, jedné z nejkrásnějších přírodních oblastí Zlínského kraje. Lesnická naučná stezka kolem Buchlova rovněž navazuje na cyklotrasy Velkomoravské poutní cesty.

Náklady na vybudování stezky dosáhly částky přes půl milionu korun a byly hrazeny ze speciálního podnikového Programu 2000, kterým Lesy ČR celostátně podporují veřejně prospěšnou funkci lesů.

Stezka začíná a končí u parkoviště pod hradem Buchlovem, kde je umístěna také první uvítací tabule. Je poučením pro návštěvníky lesů – hlavně pro děti ze základních škol,“ uvádí Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Zlín.

Tématem dalších tabulí jsou hlavní lesnické činnosti a částečně i místní historie. Návštěvníci se tak celkově seznámí nejen s územím spravovaným Lesní správou Lesů ČR Buchlovice, zrozením lesa a jeho obnovou nebo hlavními lesními dřevinami Chřibů, pěstováním lesa a ochranou přírody, ale také pověstí o Čertově sedle,“ upřesňuje Martin Pavlíček.

Stezku kolem Buchlova budou Lesy ČR v budoucnu využívat také v rámci lesní pedagogiky, tedy při vzdělávání dětí přímo v lese. „Její zastavení hodláme v příštích letech obohatit kupříkladu o dřevěné plastiky zvěře, která v Chřibech žije. Stanoviště, které bude věnováno geologii zase nabídne návštěvníkům kusy jednotlivých hornin, nacházejících se v chřibských lesích,“ dodává Martin Pavlíček.

Slavnostní otevření proběhne v pondělí 27. června od 9 hodin  u parkoviště pod hradem Buchlovem a to za účasti cca 250 dětí z místních škol. Děti budou mít příležitost projít si novou naučnou stezku v doprovodu lesníků.

Území Chřibů má výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí Chřibů má bohaté kulturní tradice a stále živou současnou kulturu. Nejvýznamnějším kulturním centrem oblasti jsou Buchlovice.

Chřiby jsou horským pásmem nacházejícím se na středovýchodní Moravě a ležícím mezi městy Kyjovem, Kroměříží, Otrokovicemi a Uherským Hradištěm ve Zlínském a z menší části v Jihomoravském kraji. Průběh Chřibů je orientován od jihozápadu na severovýchod, délka je asi 35 km a největší šířka činí 10 km. Rozloha Chřibů je asi 335 km². Nejvyšší vrchol – Brdo má výšku 587 m n. m.

V Hradci Králové, 24. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.